Düşünce ve Araştırma

İslam ve Batı Uygarlığının Çehresi

İslam ve Batı Uygarlığının Çehresi 359 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Mucteba Lari

Bu kitapta belirtilen belgelerin de ortaya koyduğu üzere, İslâm toplumsal emniyeti sağladığı gibi, sosyal ortamı medenîleşmeye hazır bir hâle de getirmektedir. İslâm'ın çeşitli Müslüman milliyetler arasında barış ve anlaşma sağlayan özel prensip ve dikkati bir yandan; diğer milliyetlere karşı taassuptan uzak görüşü de diğer yandan el ele vererek milletler arasında gayet yakın bir ilişkinin kurulmasına neden olmakta, bu da medeniyetin yerleşip yayılmasını takviye etmektedir...

Avrupa ve Amerika kıtalarında yıllarca gündemden düşmeyen ve bizzat batılılar tarafından birkaç dile çevrilerek incelenen bu eser, Türk Müslümanın da en önemli acısı olan "batıyı kıble edinen" hastalığını başarıyla irdelemekte; onuru ve bilimi Müslümanlardan öğrenen batı kavminin dünkü ve bugünkü konumunu ele alarak Müslümanların bugünkü hâlinin "batıyı taklit edip, İslâm'dan kopuş"tan kaynaklandığını ilginç örneklerle hatırlatmakta ve maneviyattan uzaklaşan batının bugünkü koflaşmış hâlini bizzat batının istatistikleri ve batılı bilim adamlarının itiraflarıyla belgelemektedir...

İslam ve Batı Uygarlığının Çehresi

11 Önsöz
19                                                            Hayatın Akışı ve İnsanoğlunun Medeniyeti
24                                                            Çağdaş Batı Uygarlığının Etüdü
37                                                            Hıristiyanlığın Yayılma ve Gelişme Nedenleri
39                                                            Kilise Yönetiminin Yarattığı Facialar
55                                                            Hıristiyanların İslâm Karşıtı Propagandaları
61                                                            Batı Dünyasında Ahlâk
73                                                            Kilisede İbadet
79                                                            Alkolün Ürkütücü Yayılışı
85                                                            Çağdaş Dünyada Yaşamın Tezat ve Çelişkileri
91                                                            Medenî Çağda Barbarlıklar
99                                                            Irk Ayrımı
105                                                            Aile Düzeninin Sarsılması
113                                                            Hayvan Sevgisi!
119                                                            Ukdeler, Kompleksler ve Aşağılık Duyguları
131                                                                                   İslâm Ne Diyor?
147                                                                                   Kıt Görüşler
159                                                                                   İslâm ve Ekonomik Sorunlar
175                                                                                   Batı Medeniyetinde İslâm'ın Rolü
179                                                                                   Kültürel İnkılâp
187                                                                                   Tıp
191                                                                                   İlâç Yapımı
193                                                                                   Hastane
197                                                                                   Kimya
201                                                                                   Sanayi ve Teknik
205                                                                                   Matematik
207                                                                                   Coğrafya
209                                                                                   Sanat
219                                                                                   İslâm ve Alkollü İçecekler
231                                                                                   İslâm ve Çeşitli Ayrımcılıklar
235                                                                                   İslâm Adalet ve Hürriyet Dinidir
255                                                                                   İslâm'da Cihad
283                                                                                   İslâm Açısından Aile
305                                                                                   İslâm'da Boşanma
321                                                                                   Müt'a Nikâhı
331                                                                                   Çokeşli Evlilik
349                                                                                   Kitabın İngilizce Nüshasının Batı Medyasındaki Yankıları

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar