Kadın ve Aile

İslam'da Aile Hukuku ve Ahlakı

İslam'da Aile Hukuku ve Ahlakı 206 Sayfa
Yazar : Dr. Rıza Ramazan Yayınevi : Kevser

Her dönemin ve özellikle de yaşamakta olduğumuz mevcut dönemin önemli sosyal konularından birini başlıca aile konusu oluşturur... Rönesans sonrasında hümanizm ve liberalizm düşüncesine dayalı olarak ortaya çıkan insan tanımı ve gösterdiği modeli bağlamındaki sapma, insanlık toplumunun temel ve çekirdeği olan aileyi tehdit etmiş ve sonuç olarak da bu düşünsel süreç, Batı toplumunu laubalilik ve kayıtsızlığa sürüklemiştir. Esefle belirtmek gerekir ki bu sapma, İslâm ülkelerini hedef alan kültürel saldırılar neticesinde Müslümanları da etkilemiştir. Bu yüzden Müslüman toplumlar, zengin İslâm kültürünü sahiplenerek, hayat kitabı ve programı olan Kur'ân-ı Kerim'in öğretilerine tutunarak bu tür afet ve yıkımlardan kendilerini korumalıdırlar.

Bu doğrultuda konuyu, Cuma namazlarının birinci hutbelerinde İslâm ve Batı açısından ele alıp inceledik. Elinizdeki bu çalışma, aile hakkındaki 33 Cuma hutbesinden ibarettir.

İslam'da Aile Hukuku ve Ahlakı

10                                 Aile Kavramı
10                                 Ailenin Toplum Üzerindeki Rolü
11                                 Ailede Eğitim
12                                 Aile Ve Kültür
12                                 İslâm Ve Aile
14                            Aile Kurmanın Amaç Ve İşlevleri
15                            Kadın Ve Erkeğin Mahiyetinin Aynı Oluşu
16                            Dine Bağlılıkla Cinsel İçgüdünün Kontrolü
18                            Yönetim Alanındaki Sapmalar Ve Aile Kurumlarının Yıkımı
20                                      Üreme Ve Gelişim
21                                      İnsanın Yetkinliği
22                                      Huzur Ve Sükûnet
23                                      Eşler Arasında Samimi Sevgi Bağı
23                                      İlahi Sorumlulukların İfası
26                              1- Grup Evliliği
27                              2- Ruhlarla Evlilik
27                              3- Eş Satın Alma Yoluyla Evlilik
28                              4- Yağma Yoluyla Evlilik
28                              5- Değiş Tokuş Yoluyla Evlilik
28                              6- Kan Dökülmesini Engellemek İçin Yapılan Evlilik
29                              7- Örfî Evlilik
29                              8- Özel Evlilik
30                              9- Deney Evlilik
30                              10- Arkadaşlık Evliliği
30                              Dinî Öğretiler; Evliliklerin Sağlam Dayanağı
32              1- Ataerkil Aile
32              2- Anaerkil Aile
33              3- Geniş Aile
34              4- Birbirine Bağlı Aile
34              5- Çekirdek Aile
36                           Aile Teşkilinde Ölçü ve Kriterlerin Önemi
37                           İslâm Dini Açısından Eş Seçiminin Ölçüleri
43                                       Müslüman İle Ehlikitap Arasındaki Nispî Denklik
53                             Yaratılış Yasası
54                             Kadının Çekiciliğinde Örtünme ve İffetin Rolü
55                             Kadınların Güzel Vasıfları ve Erkeklere Yakışan Sıfatlar
57                             İlk Adım: Kız İsteme
58                             Sokakta Kız İstemek ve Aileler Arası Kız İstemek
59                             İslâm’da Kız İsteme
60                             Kız İstemede Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar
71                                 1- Namaz ve Dua
72                                 2- Eğlence ve Şenlik Düzenleme
73                                 Uygun Örnek ve Model
76                           İslâm’da Hukukî ve Ahlâkî Yasalar
78                           Aile Bireylerinin Hakları
82                                                1- Güzel Birliktelik ve İyi Geçim
83                                                2- Gönül Birliği ve Sevgi
87                                         1- Nafaka
88                                         2- Güzel Davranış
91                                         3- Bakım ve Temizlik
93                                         4- Cinsel Tatmin
93                                         İsteklerin Dengeli Tutulması
95                                         1- Cinsel Yönden Tatmin
97                                         2- İtaat Etme
101                                         İnsanlıkta Eşitlik, Görecelikte Farklılık
103                                         3- Kendi İffetini ve Kocasının Namusunu Korumak
108                                         4- Aile Yönetimi
109                                         5- Kocaya Saygı ve Güzel Davranış
111                                         6- Katlanma ve Direnç
113                                         7- Dürüst ve Açık Olmak
114                                         8- Erkeği Rahatsız Etmemek ve Üzmemek
117                                               Aile Neslinin Devamına İslâm’ın Verdiği Önem
118                                               Modern Tuzaklar ve Fıtratın Zaferi
118                                               Hamilelik Dönemi ve Dinin Tavsiyeleri
120                                               Hamilelik Döneminin Önemli Noktaları:
123                                               İslâm’da Çocuğun Önem ve Değeri
124                                               Anne ve Babanın Ahiretinde Çocuğun Rolü
125                                               Ayetler ve Hadisler Işığında Çocuk Sahibi Olmak
127                                               Çocuk Sevgisi; Baba ve Annenin En Önemli Görevi
129                                               İslâm’da Kadın ve Kızın Konumu
130                                               Kızların Eğitimi ve Olgunlaşması Alanında İslâm’ın Öğretileri
133                                               İlahi Sınama
133                                               Hadislerde Kızın Önem ve Değeri
138                                               Eğitimin Zamanı ve İçeriği
139                                               Çocuk Eğitiminde Temel Konular ve Gerekli İhtisas
140                                               Çocuklar; Allah’ın Emanetleri
140                                               Eğitimde Adalet
143                                               1- Çocuğu Kabullenme
144                                               2- Çocuğa Saygı Göstermek
144                                               3- Çocuğa Güzel İsim Vermek
145                                               4- Çocuğun Beslenmesi
146                                               5- Çocuğun Giyim ve Konutu
148                                               6- Çocuğu Korumak ve Kollamak
148                                               7- Çocuğun Güven Duyması
149                                               8- Çocuğu Sevmek
150                                               9- Çocuğun Öğrenimi
152                                               10- Çocuğun Eğitimi
153                                               11- Çocukların Kontrol ve Denetimi
154                                               12- Güvenlik
155                                               Sorun ve Anlaşmazlıkların Kökeni
156                                               Ayetler ve Hadisler Açısından Baba ve Anne Hakları
159                                               Baba ve Anne Haklarını İhlal Etmenin Cezası
162                                               1- Baba ve Anneye İtaat
162                                               2- Ana-Babaya İyilik ve Şefkatli Davranış
164                                               Ailenin Tecrübe ve Hikmet Hazineleri
165                                               Yaşlıların Kendi Konumlarını Korumadaki Rolü
167                                    1- Ailede Dine Bağlılığın Önemsenmemesi
168                                    2- Ahlâkî İnanç ve Değerlere Bağlı Kalmama
171                                    3- Adaletsizlik
172                                    4- Aşırı ve Mantıksız Beklentiler
172                                    5- Kandırma ve Yalan
174                                    6- Tahrikler ve Müdahaleler
176                                    7- Yersiz Övünmeler
176                                    8- Çevre Bozukluğu ve Yıkıcı Sonuçları
177                                    9- Zevk Düşkünlüğü ve Bağımlılık
178                                    10- Çocuk Yapmak veya Yapmamak

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Son Elçi Hz.Muhammed

    “Karanlıkta Parlayan Nur” timsali olan o büyük şahsiyetin manevi makamına küstahça ...
  • El Mizan Tefsiri c.8

    el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve ta ...