Düşünce ve Araştırma

İmam Humeyni'nin Liderlik Tarzı

İmam Humeyni'nin Liderlik Tarzı 246 Sayfa
Yayınevi : el-Mustafa Yazar : Dr. Abbas Şefiî

Hiç şüphesiz İmam Humeyni, çağımızın bilge bir şahsiyetidir. Tevhid rayihası onun varlığına sinmiş, onun zihni ve itikadi yapısı, ilahi ayetlerin musikisi ile yoğrulmuştur. Dolayısıyla şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki; bu Kur'ani eğitimden dolayı İslam Devrimi, tüm dünyada derin bir değişim yaratmış ve onun bu ilerici hareketi dünyadaki dengelerin değişmesine sebep olmuştur.

Onun liderlik tarz ve modeli, kaynağını maneviyattan ve İslâmi ahlak/irfandan almaktadır. Doğal olarak ta bu yeni olgu ve liderlikteki bu yeni yöneliş, araştırmacıları çeşitli açılardan konuyu bilimsel olarak incelemeye ve görüş alış verişinde bulunmaya sevk etmiştir. Elinizdeki eserin yazarının bu konuyu gündeme getirmekteki hedefi, liderlik tarzını, İmam Humeyni'nin bakış açısıyla ortaya koymaktır. Bu hedefi gerçekleştirme doğrultusunda da liderlik konusundaki anahtar kavramları, bu konuda gündeme gelen temel soruları ve İmam Humeyni'nin liderlik tarzını ele alarak incelemektir.

İmam Humeyni'nin Liderlik Tarzı

13 Önsöz
15        Araştırmanın Öncesi
15        Kitabın Kurgusu
19                                               Giriş
20                                                     A) Terminoloji
20                                                                   1- Tarz (Style) Kavramı
21                                                                   2- Yöneticilik [Management] Kavramı
22                                                                   3- Liderlik (Leadership) Kavramı
23                                                                   4- Liderlik Tarzı (Style Of Leadership)
25                                                                   5- İmam Humeyni’nin Liderliğindeki Tarzları Tanımak
27                                                     B) İslam’da Liderlik
30                                                     C) İmam Humeyni’nin Liderliğinin Temeli Olarak Velayet-i Fakih
33                                                     D) Eşsiz Bir Lider ve Yönetici Olarak İmam Humeyni
36                                                     E) Kitabın Metodolojisi
37                                               Bölümün Özeti
39                                               Bölüm Soruları
43                                                                  Giriş
44                                                                        A) Liderlik Araştırmalarında Muhtelif Yaklaşımlar
44                                                                                                                              1- Geleneksel Yaklaşım (Traditional Approach)
47                                                                                                                              2- Davranışsal Yaklaşım (Behavioral Approach)
53                                                                        B) Liderlik Teorileri ve Modelleri
54                                                                                                          1- Yöneticilik Sistemleri
56                                                                                                          2- Yöneticilik Şebekesi
57                                                                                                          3- Liderlik Davranışı Süremi
59                                                                                                          4- Feidler’in İktiza Teorisi
60                                                                                                          5- Durumsal Teori
62                                                                                                          6- Güzergâh- Hedef Teorisi
63                                                                                                          Davranışsal ve İktizai Modellerin Değerlendirilmesi
65                                                                        C) Yeni Araştırmalar
65                                                                                              1- İkili Dikey İlişki Modeli (V.D.L.)
66                                                                                              2- Çok Yönlü İlişki Modeli (M.L.M)
67                                                                                              3- Değiştirici Liderlik Modeli
68                                                                                              4- İsnat Edici Liderlik Teorisi
69                                                                                              5- Karizmatik Lider Teorisi
71                                                                                              6- Takım Lideri Teorisi
73                                                                                              7- Basiretli Liderlik
76                                                                                              8- Liderlikte Alternatiflik ve Haleflik Modeli
78                                                                  Liderlik Teorileri İle İlgili Toplu Bir Değerlendirme ve Analiz
82                                                                  Bölümün Özeti
83                                                                  Bölüm Soruları
87                                                                                                          Giriş
87                                                                                                                İmam Humeyni’nin Liderlik Yaklaşımı
88                                                                                                                İmam Humeyni Açısından Liderlik Kavramları
88                                                                                                                                                               1- Liderlik Hizmet; Lider İse Hizmetçi
94                                                                                                                                                               2- Liderlik, Kardeşlik; Lider de Kardeş Demektir
95                                                                                                                                                               3- Liderlik Fedakârlık, Lider de Fedakar Demektir
97                                                                                                                                                               4- Liderlik Basiret, Lider De Zeki ve Basiretli Kişi Demektir
100                                                                                                                İslam Kültüründe Liderlik Modeli
101                                                                                                                                                    1- Zamanı Tanımak
103                                                                                                                                                    2- Hedefe İnanç
108                                                                                                                                                    3- Halkı Tanımak
112                                                                                                                                                    4- Adaletçilik
116                                                                                                                                                    5- Liderlik Cazibesi
119                                                                                                                                                    6- Liderin Öncülüğü
122                                                                                                                İmam Humeyni’ye Göre Liderlerin ve Yöneticilerin Özellikleri
123                                                                                                                                                                                  1- Tezkiye, İman ve Takva
126                                                                                                                                                                                  2- Sade Yaşama
127                                                                                                                                                                                  3- Özgüven
131                                                                                                                                                                                  4- Sabır ve İstikamet
132                                                                                                                İmam’ın Liderlik Modeli ve Liderlik Teorileri
139                                                                                                          Sonuç ve Genel Tahlil
140                                                                                                          Bölümün Özeti
141                                                                                                          Bölüm Soruları
146                                                          Kalpler Üzerinde Yöneticilik Kavramı
148                                                          Kalpler Üzerinde Yöneticilik Kurmanın Şartları
150                                                          Liderlikte Kalpler Üzerinde Yöneticilik Modeli
152                                                          Kalpler Üzerinde Yöneticiliğin Önemli Unsurları
152                                                                                                              1- Liderin İlahi Motivasyonu
169                                                                                                              2- Liderin Mükellefiyet Eksenliliği
179                                                                                                              3- Liderin Halkçılığı
182                                                          Kalpler Üzerine Yöneticilik Modelinde Lider ve Yöneticilerin Halkla İlişkisi
185                                                                                                                                           Ters Piramit Örgütlenmesinde Halkçı Liderler ve Yöneticiler
187                                                                                                                                           Ters Piramit Örgütsel Modelinde Yöneticilerin Hayırhahlığı
189                                                          Kalpler Üzerine Yöneticilikte Milletin Özellikleri
190                                                                                                               1- İman ve İçsel Değişim
191                                                                                                               2- İslamcılık
192                                                                                                               3- Uyanış, Dini ve Siyasi Gelişme
193                                                                                                               4- Dünyanın Mustazaf Milletlerine Örneklik
200                                                          Bölümün Özeti
201                                                          Bölüm Soruları
205                                                                                  A) Bazı Lider ve Yöneticilerin Gözüyle İmam Humeyni’nin Yöneticiliği
205                                                                                                                                                                1- İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei’nin Hatıraları
207                                                                                                                                                                2- İmam Humeyni Döneminin Başbakanının Hatırası
211                                                                                                                                                                3- Ordunun Şehit Bir Komutanının Hatırası,
213                                                                                                                                                                4- Bir Askeri Komutanın Hatırası
215                                                                                  B) İmam Humeyni’nin Çeşitli Meselelerdeki Liderlik Tarzının Tahlili
216                                                                                                                                                             1- Geçici Hükümet
221                                                                                                                                                             2- Beni Sadr’ın Cumhurbaşkanlığı
225                                                                                                                                                             3- Amerikan Casusluk Yuvasının İşgal Edilmesi
228                                                                                                                                                             4- Salman Rüşdi’nin İrtidatı
233                                                                                                                                                             5- İmam Humeyni’nin Gorbaçov’a Gönderdiği Mektupla İslam’ın Evrenselliğinin Söz Konusu Edilmesi
237                                                                                  Sonuç
239                                                                                  Sorular
241 Kaynakça

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar