Düşünce ve Araştırma Hz. Hasan

İmam Hasanın (a.s) Barışı

İmam Hasanın (a.s) Barışı 479 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Üstad Rıza Al-i Yasin

Muaviye'nin plânları, Hasan b. Ali ve kardeşi Hüseyin'i İslâm adına İslâm'ı tehdit etmeye yönelik korkunç bir komployla karşı karşıya bırakmıştı. İmam Hasan bu tehlikeyi savmak için ya direnecekti ya da uzlaşacaktı. Direnişin, hidayet kılavuzu ailenin ortadan kalkmasına ortam hazırlayacağını fark eden İmam, ikinci yolu seçmişti.
İmam Hasan'ın bu yöntemi, hakla batılın birbirine karıştığı ve batılın tehlikeli bir güce kavuştuğu bir ortamda gerçekleşen uzlaşma görünümünde muhteşem bir devrimdi.
İmam Hasan ve İmam Hüseyin, bu iki cevher söz konusu yolun iki kahramanıydılar. Sabır ve direnme rolü Hasan'ın, kahramanca kıyam etme rolü de Hüseyin'indi. Dolayısıyla Aşura Kıyamı birinci derecede İmam Hasan'a ve sonra İmam Hüseyin'e aitti. Hz. Hasan Kerbelâ Kıyamı'nın temelini atmış, Aşura'ya zemin hazırlamıştı. İşte bu kansız devrim sayesinde İmam Hüseyin, o eşsiz ve ebedî zafere ulaşabildi.
Bu kitap disiplinli, güçlü ve üretken bir zihnin üzürünü olup tarihî gerçekleri ortaya koymada aklî ve naklî kanıtlar içeren bir kaynak eserdir.

İmam Hasanın (a.s) Barışı

27 Giriş
51                                Biatten Önce
69                                Biat
83                                Biat Günlerinde Kûfe
88                                                      1- Emevî Çetesi
89                                                      2- Haricîler
91                                                      3- Şüpheciler
91                                                      4- Hamrâ
99                                Savaş Kararı
121                                Savaş Seferberliği ve Komutanlık
135                                Ordunun Sayısı
141                                                Araştırma ve Analiz
147                                Orduyu Teşkil Eden Unsurlar
161                                Übeydullah b. Abbas
169                                Mukadder Sonun Başlangıcı
195                                Şüphe ve Kararsızlığın İnce Sınırları
209                                İnançla İktidar Arasında
233                                Fedakârlık
237                                            İmam Hasan'ın Cihadı
239                                            İmam Hasan'ın Sabrı
246                                            İmam Hasan'ın Fedakârlığı
253                                Barışın Görünümü
263                                                       1- Allah Yolunda Şahadet
265                                                       2- Medain'in Anormal Durumuna Bir Bakış
269                                                       3- İmam Hasan'ın (a.s) Hedeflerine Karşı Muaviye'nin İzlediği Strateji
280                                                       Araştırmanın Sonuçları
297                           İki Taraf Barışı Gerektiren Sebepler
309                           Barış Anlaşması
310                                              İki Tarafın İmzasına Sunulan Anlaşma Metni
315                           Anlaşmanın Önemli Maddelerinin Tetkiki
317                                                                    1- İki Tarafın Açıklamaları
325                                                                    2- Biat Konusu
328                                                                    3- İşin Teslimi
331                                                                    4- Muaviye'den Sonra Hilâfetin Kaderi
335                                                                    5- Anlaşmanın Diğer Maddeleri
337                           Kûfe'de Karşılaşma
347                           Başka Bir Sahnede
355                           Anlaşma Şartlarına Vefa
356                                                     1- Birinci Şarta Vefa
358                                                     2- İkinci Şarta Vefa
359                                                                           Muaviye'nin, Yezid İçin Biat Alma Şekli
370                                                     3- Üçüncü Şarta Vefa
375                                                     4- Dördüncü Şarta Vefa
376                                                     5- Beşinci Şarta Vefa
377                           Muaviye ve Hz. Ali (a.s) Şiası
385                           Muaviye ve Şia'nın Önde Gelenleri
388                                                               a) Savunmasız Bir Şekilde Katledilen Şehitler
388                                                                                                               1- Hucr b. Adiyy el-Kindî
391                                                                                                                                         Hucr'un Öldürülme Sebebi
394                                                                                                                                         Hucr Vakıasında Kûfe'nin Durumu
400                                                                                                                                         Olayın Müslümanlar Nazarındaki Önemi
403                                                                                                                                         Hucr ve Dostları Hakkında Rivayet Edilen Hadisler
404                                                                                                                                         Hucr'un Şehit Arkadaşları
410                                                                                                               2- Amr b. Hamık el-Huzaî
414                                                                                                               3- Abdullah b. Yahya el-Hadremî ve Arkadaşları
415                                                                                                               4- Rüşeyd Hacerî
417                                                                                                               5- Cüveyriyye b. Mushir el-Abdî
417                                                                                                               6- Evfa b. Husayn
420                                                                                                               İdam Dışında Uygulanan Çeşitli İşkenceler
421                                                               b) Baskı ve Tehdit Altında Olan Kimseler
421                                                                                                         1- Abdullah b. Haşim Mırkal
424                                                                                                         2- Adiyy b. Hatem et-Tâî
429                                                                                                         3- Sa'saa b. Sûhan
434                                                                                                         4- Abdullah b. Halife et-Tâî
437                           Maceranın Sonu
447 SON SÖZ
449         İmam Hasan ve Hüseyin'in Koşullarının Karşılaştırması
450                                                                         İki İmamın Dostlar ve Yardımcılar Açısından Farklılığı
451                                                                         İki İmamın Düşman Açısından Özel Durumları
457         İndeks

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar