Ahlak ve İrfan Kur'an ve Hadis

İmam Hüseyin (a.s)’ın Mina’daki Hutbesi

İmam Hüseyin (a.s)’ın Mina’daki Hutbesi 108 Sayfa
Yazar : Muhammed Sadık Necmi Yayınevi : İmam Ali (a.s) Müessesesi

İmam Hüseyin (a.s)’ın çok önemli, coşkulu ve tarihî hutbelerinden birisi de, hicretin 58. yılında Muaviye’nin ölümünden iki yıl önce, Emevî rejimi tarafından İslam ümmetine yapılan zulüm ve baskı döneminde buyurduğu hutbedir. Çeşitli yön ve boyutları içeren bu değerli hutbenin üç müstakil bölümden oluştuğunu diyebiliriz:
Birinci Bölüm: Emir’ul-Müminin ve ismet ailesinin (Ehl-i Beyt’in) faziletleri.
İkinci Bölüm: Ma’rufu emr ve münkerden nehy etmeye genel davet ve bu büyük İslamî vazifenin önemi.
Üçüncü Bölüm: Alimlerin vazifesi, onların zalimler ve bozguncular karşısında kıyam etmelerinin gerekliliği; aynı zamanda bunların karşısında susmalarının zararları ve bu büyük ilahi vazifeyi yerine getirme hususunda kayıtsız kalmalarının doğurduğu tehlike ve zararlar.

 

İmam Hüseyin (a.s)’ın Mina’daki Hutbesi

9                                                                                                                  Çeşitli Kaynaklarda Hutbenin Naklinin Niteliği
12                                                                                                                  1- Hutbenin Siyakı
14                                                                                                                  2- İmam Humeynî (r.a)’in Sözü
18                                 Süleym b. Kays
26                                 Tuhaf’ul-Ukul Rivayetleriyle İstinbat Etmenin Milakı
34                                                                            Muaviye ve Kays b. Sa’d’ın Medine’deki Tartışmaları
39                                                                            İbn-i Abbas’ın Muaviye’yle Tartışması
42                                                                            Ziyad’ın Kufe Valiliğine Atanması
42                                                                            Muaviye’nin Genelgeleri
45                                                                            Bu Hutbenin İrat Niteliği
49                                                                               Hutbenin Birinci Bölümünün Metni
50                                                                               Bu Değerli Hutbenin Birinci Bölümünün Tercümesi
56                                                                               Hutbenin İkinci Bölümünün Metni
57                                                                               Hutbenin İkinci Bölümünün Tercümesi
59                                                                               Hutbenin Üçüncü Bölümünün Metni
60                                                                               Bu Hutbenin Üçüncü Bölümünün Tercümesi
67                                                   Hutbenin İrat Niteliği Hakkında Birkaç Nükte
68                                                   1- Mecliste Hazır Bulunanlar
68                                                   2- Uygun Bir Zamanı Seçmesi
68                                                   3- Uygun Bir Yeri Seçmesi
69                                                   4- Beniümeyye’nin Aleyhine Kıyam İlanı
70                                                   5- Müşriklerden Beraat Merasimi
71                                                   6- Hutbenin Yayınlanmasına Tekit
75                                                    1- Velayetten Sapma
83                                                    Emir’ul-Müminin Hz. Ali (a.s)’ın Döneminin Hadiseleri
86                                                    İmam Hasan (a.s)’ın Tavrı
89                                                    2- Marufu Emir ve Münkerden Nehy Etmenin Önemi
90                                                    Marufu Emr ve Münkeri Nehy Etmenin En Önemli Boyutu
92                                                    3- Tarih Boyunca Kendi Benliğini Yitirenler
94                                                    Bu Hutbeye Ameli Cevap
96                                                    İmam Hüseyin (a.s) ve Takipçilerinin Olumlu Cevabı
97                                                    İran İslam İnkılabı, İmam Hüseyin (a.s)’ın Bu Hutbesine Bir Cevap Mesabesindedir
107                                                                  Kaynaklar:

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar