Düşünce ve Araştırma

Hz. Ali'nin (a.s) Yönetim Tarzı

Hz. Ali'nin (a.s) Yönetim Tarzı 192 Sayfa
Yayınevi : el-Mustafa Yazar : Ebu Talib Hidmeti - Abbas Şefii - Ali Ağapiruz

Hz. Ali (a.s), bir devlet adamı olarak devletin her alanında, bulunmuş olduğu şartların elverdiği kadarıyla yeniliklere gitmiş, nevi sahsına münhasır bir idareci örneği sergilemiştir. Halifeliği döneminde tayin ettiği vali ve kadılara verdiği öğütler ve gönderdiği emirnameler adeta bir ibret vesikası halinde olup, günümüz yöneticileri tarafından dikkate alınması, defalarca okunması ve uyulması ve uygulanması gereken hususlardır.

Hz. Ali’nin (a.s) beş yıl civarı İslam toplumunun idaresini ve yönetimini üstlendiği, İslamî menfaatler doğrultusunda yönetimle ilgili en çok konunun ondan nakledildiği dikkate alınarak Hz. Ali’nin (a.s) yönetim konuları hakkındaki siyeri, sözleri ve görüşleri “Hz. Ali’nin Yönetim Tarzı” adı altında sizlere sunulmaktadır.

Hz. Ali'nin (a.s) Yönetim Tarzı

15                                             Yönetimin Emanet Olması
16                                             Planlama
16                                             Karar Alma
17                                             Organizasyon
18                                             Gözetim ve Kontrol
19                                             Öz-Kontrol
20                                             Değerlendirme
21                                             Seçim
22                                             Çevre
24                                             Bilgi
24                                             Danışma ve Görüş Alma
25                                             Tecrübeden Faydalanmak
26                                             Tevekkül
27                                             İmtiyaz
29                                             Umumi Mülkte Tasarruf
30                                             İleri Görüşlülük
30                                             Acelecilikten ve Gevşeklikten Sakınmak
31                                             Kararlılık
32                                             Zaman Ayarı
33                                             Yüce Gönüllülük
34                                             Yumuşaklık ve Hoşgörü
36                                             Çalışanların Malî İhtiyaçlarının Temini
37                                             Çalışanlarla Dertleşme ve Onlarla İlgilenme
38                                             Çalışanlarla Doğrudan İrtibat
38                                             Adalet
39                                             İtidal
43                          Planlamanın Tanımı
44                          Planlamanın Önemi ve Zarureti
45                          Planlamanın Etkileri ve Faydaları
50                          Planlamanın Temel Unsurları
67                               Karar Almanın Tanımı
68                               Karar Almanın Önemi
69                               Karar Almayla İlgili Önemli Konular ve Anahtar Unsurlar
102                               Karar Almak İçin Uygun Mekanizma
107                                         Giriş
108                                         Kontrolün Tanımı
109                                         Kontrol ve Gözetimin Önemi ve Faydaları
111                                         Hz. Ali’ye Göre Kontrol Türleri
118                                         Kontrolde Dikkat
119                                         Kontrolde Adalet
121                                         Çevrenin Kontrolü
122                                         Hz. Ali’nin Sözlerinde Çevrenin Siması
124                                         Çevre ve Rant Sağlama
124                                         Hz. Ali’nin Çevresine Gösterdiği Dikkat ve Tavırlara Örnekler
127                                         Gözetmenlerin/Kontrolörlerin Özellikleri
131                                         İdarecileri Kontrol Hususunda Hz. Ali’nin Amelî Siyeri
141                              Giriş
142                              Öz-Kontrolün Tanımı
142                              Öz-Kontrolün Önemi ve Faydaları
144                              Öz-Kontrolün Zarureti
147                              Öz-Kontrol Etkenleri
150                              Hz. Ali’ye Göre Öz-Kontrol Oluşturma Yolları
158                              Hz. Ali’nin Siyerinde Takva ve Öz-Kontrol
158                              Beytülmalı Kişisel Kullanmaktan Kaçınması
163                                                                   Giriş
165                                                                   Değerlendirmenin Tanımı
166                                                                   Değerlendirmenin Önemi ve Zarureti
170                                                                   Değerlendirmenin Hedefleri ve Kullanıldığı Durumlar
174                                                                   Performans Değerlendirme Süreci
176                                                                   İyi Bir Değerlendirme Sisteminin Özellikleri
180                                                                   Değerlendirme Engelleri ve Kısıtları
185                                                                   Öz Değerlendirme
190                                                                   Vicdan ve Öz Değerlendirme

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Gaybi Haberler

    Hz. Peygamber’in (s.a.a) Ahir Zaman Müminlerinden Haber Vermesi: İmam Ali (as) şöyle buyuruyor: ...
  • İbretli Öyküler 1. Cilt

    “Bihar’ul- Envar” kitabı Şia’nın en büyük hadis kaynaklarından biridir. Bu kitap, İ ...