Tarih Hz. Zeynel Abidin

Hidayet Önderleri İmam Zeynelabidin c.6

Hidayet Önderleri İmam Zeynelabidin c.6 277 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Komisyon

Tarihin başlangıcından itibaren bütün çağlar ve yüzyıllar boyunca peygamberler ile onların vâsileri, ilâhî hidayet meşalesini elden ele taşımışlardır. Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu gösteren bir mürşitsiz ve aydınlatıcı ışıksız bırakmamıştır.

Ehl-i Beyt, Peygamberimizin (s.a.a) Allah’ın emri ile kendinden sonra ümmetin önderliğini üstlenmek üzere tanıttığı en hayırlı kimselerdir.

“Ben size iki değerli emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız takdirde kesinlikle sapıtmazsınız. Bunlar Allah’ın kitabı ile benim Ehl-i Beyt’imdir. Bunlar Havuz’da yanıma gelinceye kadar birbirlerinden asla ayrılmayacaklardır.”

Ehl-i Beyt’in hayat çizgisi, Hz Peygamber (s.a.a) döneminden sonraki İslâm’ın gerçek çizgisini yansıtır. Onların hayatlarını kapsamlı biçimde incelemek, köklü İslâm hareketinin kapsamlı bir portresini gözler önüne serer.

Bu hususta Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı’nın, Şia’nın düşünürlerinden oluşturduğu bir komisyon aracılığıyla hazırlattığı “Hidayet Önderleri” unvanıyla 14 ciltten oluşan ve konusunda kaynak olan dev çalışması şayan-ı teveccühtür.

Ehl-i Beyt hareketi hakkında bu inceleme, elçilerin sonuncusu Abdullah oğlu Muhammed Mustafa (s.a.a) ile başlayıp, vâsilerin sonuncusu ve beklenen Mehdi Muhammed b. Hasan Askerî (a.s) ile son buluyor.

Elinizdeki bu kitapta, Resulullah'tan (s.a.a) Ehl-i Beyt İmamları'nın dördüncüsü ve hidayet önderlerinin altıncısı olan İmam Zeynelabidin'in hayatı incelenmiştir.

Hidayet Önderleri İmam Zeynelabidin c.6

7 Takdim
21                kısa bir bakış
25                İMAM ZEYNELABİDİN'İN kişiliğinden yansımalar
25                                                                   Çağdaşlarının Onunla İlgili Sözleri
29                                                                   Âlimlerin ve Tarihçilerin Görüşleri
33                İMAM ZEYNELABİDİN'İN (a.s) KİŞİLİĞİNDEN görünümler
33                                                                               Hilmi
34                                                                               Cömertliği
35                                                                               Fakirlere Karşı Tavrı
37                                                                               Sadakaları
41                                                                               Onuru ve İzzet-i Nefsi
42                                                                               Zühdü
44                                                                               Allah'a Yönelişi
45                                                                               Ailesiyle İlişkileri
46                                                                               Anne ve Babasıyla Münasebetleri
47                                                                               Oğullarıyla Münasebetleri
49                                                                               Köleleriyle Münasebetleri
53                İmam Zeynelabidin'in Doğumu
54                                             Annesi
55                                             Künyeleri
55                                             Lakapları
59                İMAM ZEYNELABİDİN'İN (a.s) HAYATININ AŞAMALARI
61                doğuştan imamete kadar İMAM ZEYNELABİDİN (a.s)
64                                                                   Muaviye'nin Ölümünden Sonra Irak'ta Siyasal Durum
66                                                                   Zeynelabidin'in (a.s) İmamlığına Dair Nass
68                                                                   Aşura Günü İmam Zeynelabidin (a.s)
73                   İMAM ZEYNELABİDİN KERBELÂ'DAN MEDİNE'YE
73                                                               Aşura Trajedisinden Sonra İmam Zeynelabidin
75                                                               Ehlibeyt Esirleri Şam'da
78                                                               İmam (a.s) Yezid'in Meclisinde
87                   İMAM ZEYNELABİDİN (a.s) MEDİNE'DE
87                   İMAM ZEYNELABİDİN (a.s) MEDİNE'DE
92                                                        Medine Ayaklanması
99                                                        Emevî Ailesinde Çatlama
100                                                        Emevî Yönetimine Karşı Muhalefetin Artması
103                                                                                                       Mihnet ve Karışıklıklarla Geçen Yıllar
107                   İMAM ZEYNELABİDİN'İN ŞEHİT EDİLMESİ
113                    RİSALET EHL-İ BEYT'İNİN HAYAT TARZINA GENEL BİR BAKIŞ
118                                                                               İslâm'ın Karşı Karşıya Bulunduğu Tehlikeler
120                                                                               İslâmî Önderliğin Sapması
121                                                                               İslâm Devletinin Yıkılmasının Olumsuz Etkileri
128                                                                               Ehl-i Beyt İmamları'nın Hareketinin Aşamaları
133                    İMAM ZEYNELABİDİN (a.s) ÇAĞININ ÖZELLİKLERİ
137                    İMAM ZEYNeLEBİDİN'İN (a.s) STRATEJİSİ VE CİHADI
143                                                                          1- Düşünsel ve İlmî Cihad
149                                                                                                        b) Islah ve Devlet
147                                                                          2- Toplumsal ve Amelî Cihad
148                                                                                                      a) Ümmet Genelinde ve Ehl-i Beyt Tâbileri Özelinde Ahlâk ve Terbiye
153                                                                                                      c) Fesada Karşı Direnişi
155                    İmam Zeynelabidin'in (a.s) Hayatında Ön plâna Çıkan Eşsiz Olgular
155                                                                                            İmam'ın (a.s) Hayatındaki İbadet Olgusu
157                                                                                            İmam'ın İbadeti
157                                                                                                              1- Abdesti
157                                                                                                                        2- Namazı
158                                                                                                                                  a) Namaz İçin Güzel Kokular Sürünmesi
158                                                                                                                                  b) Namaz Elbisesi
158                                                                                                                                  c) Namazdaki Huşuu
159                                                                                                                                  d) Bin Rekâtlık Namaz
160                                                                                                                                  e) Çok Secde Etmesi
160                                                                                                                                  f) Çok Tesbih Etmesi
161                                                                                                                                  g) Gece Namazını Devamlı Kılması
161                                                                                                                                  h) Gece (Teheccüd) Namazından Sonra Ettiği Dua
163                                                                                                              3- Orucu
168                                                                                                                      4- Duaları
168                                                                                                                                 Seher Vakitleri Okuduğu Dua
171                                                                                                              5- Haccı
175                                                                                            Arefe Günü Okuduğu Dua
178                                                                                            Kurban Bayramı Günü Okuduğu Dua
179                                                                                            İmam'ın Hayatında Dua ve Münacat Olgusu
184                                                                                                                                       ذİlâhî İrfanın Tecellileri
187                                                                                            İmam'ın Hayatındaki Ağlama Olgusu
191                                                                                            İmam'ın Hayatında Köle Azat Etme Olgusu
197                 İmam Zeynelabidin'in ilmî mirası
199                                                    Kur'ân Üzerine
202                                                    İmam Zeynelabidin'in Tefsirinden Örnekler
206                                                    Hadis Üzerine
208                                                    Akidenin Temel Prensipleri ve Kelam İlminin Konuları İle İlgili Değerlendirmeleri
210                                                    İmam Zeynelabidin, İmamları Nass İle Bildiriyor ve Mehdi'yi Müjdeliyor
214                                                    Fıkıh ve Şer'î Hükümlere Dair
221                                                    İmam Seccad'ın Dualarındaki İlmî Hakikatler
222                                                    İmam Zeynelabidin'in Edebî Kişiliği
224                                                    İmam Zeynelabidin'in Delilli Tartışmaları
231                                                    İmam'ın Hikmetli Sözlerinden ve Seçkin Öğütlerinden Örnekler
236                                                    İmam'ın (a.s) Altın Sözlerinden Örnekler[1]
241                 Haklar Risalesi (Risaletu'l-hukuk)
243                                                   Ana Hatlarıyla Haklar
245                                                   Ayrıntılarıyla Haklar
245                                                                           Yüce Allah'ın Hakkı
245                                                                           Nefsin Hakkı
245                                                                           Organların Hakları
246                                                                           Amellerin Hakları
246                                                                           Önderlerin Hakları
247                                                                           Raiyetin Hakları
248                                                                           Akrabaların Hakları
250                                                                           Halkın ve İnsanların Hakları
255                 Sahife-i Seccadiye'ye Dair
257                                           Sahife-i Seccadiye'nin Ayrıcalıkları
259                                           Sahife-i Seccadiye'nin Tarihsel Rolü
261                                           Sahife-i Seccadiye'nin Rivayet Zinciri
262                                           Sahife-i Seccadiye'nin Şerhleri
262                                           Sahife'ye "el-Kâmile" Adının verilmesi
263                                           es-Sahifetu's-Seccadiye el-Camia
264                                                                           es-Sahifetu'l-Camia'nın Genel Konu Fihristi
267                 İMAM ZEYNELABİDİN'İN (A.S) MEKTEBİ

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Peşaver Geceleri

    Pakistan'ın Peşaver şehrinde, gazete ve önemli dergilerin muhabirlerinden dört kişi ve Ehlisünnet ...
  • Miraçtaki Sırlar

    Arz etti: Rabbim, katındaki en faziletli amel hangisidir? Buyurdu: Benim için en faziletli amel, kulumun ...