Tarih Hz. Ali

Hidayet Önderleri İmam Ali c.2

Hidayet Önderleri İmam Ali c.2 335 Sayfa
Yazar : Komisyon Yayınevi : Kevser

Tarih boyunca gelen peygamberler ile arkalarından gelen seçkin önderler özveriyi gerektiren hidayet yolunu izlediler, meşakkatli eğitim yolunda yürüdüler, ilâhî elçilik hedeflerinin gerçekleşmesi yolunda her şeylerini feda ettiler. Bir an bile geri çekilmediler, göz açıp kapatacak bir süre kadar bile yerlerinde saymadılar.

Yüce Allah onların yüzyıllar boyu süren kesintisiz gayretlerini ve cihatlarını peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed’in (s.a.a) peygamberliği ile taçlandırdı, büyük emaneti ve bütün aşamaları ile hidayet sorumluluğunu ona yükledi, ondan bu emanetin hedeflerini gerçekleştirmesini istedi. Bu en büyük Peygamber, bu sarp ve dikenli yolda müthiş adımlar attı, köklü değişimlere yol açandavetler ve inkılâpçı hareketler alanında son derece kısa sürede mümkün olan en büyük başarıyı gerçekleştirdi. Yirmi yıl kadar süren geceli gündüzlü çabalarının ve cihadının başlıca kazanımları şu maddelerde özetlenebilir:

1-İnsanlığa süreklilik ve kalıcılık unsurlarını içeren eksiksiz bir ilâhî mesaj sunmak.

2-Bu mesajı yozlaşmadan ve sapmadan koruyan unsurlarla donatmak.

3-İlke olarak İslâm’a, önder olarak Peygamberimize ve hayat yasası olarak şeriata inanan birümmet oluşturmak.

4-İslâm sancağını taşıyan ve ilâhi şeriatı uygulayan bir siyasi yapı, bir İslâm devleti kurmak.

5-Peygamberimizin önderliğinde örneğini bulan hikmetli ilâhi önderliğin aydınlık saçan yüzünü

sunmak.

Hidayet Önderleri İmam Ali c.2

7 Takdim
37                İMAM ALİ'NİN (a.s) KİŞİLİĞİNDEN GÖRÜNÜMLER
38                                                                      İbadeti ve Takvası
40                                                                      Zühdü
42                                                                      İzzet-i Nefsi
43                                                                      Mertliği
43                                                                      Doğruluğu ve İhlâsı
44                                                                      Cesareti
46                                                                      Adaleti
47                                                                      Tevazuu
48                                                                      Berraklığı
48                                                                      Cömertliği
49                                                                      İlmi
55                İMAM ALİ'NİN (a.s) DOĞuMU
55                                             Tertemiz Soyu
55                                             Saygıdeğer Dedesi
56                                             Babası
57                                             Annesi
59                İMAM ALİ'NİN (A.S) HAYATININ AŞAMALARI
63                BİRİNCİ AŞAMA: DOĞUMDAN HZ. MUHAMMED'İN (s.a.a) PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLİŞİNE KADAR
63                                                                                                               Doğumu
64                                                                                                               Künyeleri ve Lakapları
66                                                                                                               İmam Ali'nin (a.s) Peygamber Tarafından Hazırlanışı
69                İKİNCİ AŞAMA: HZ. MUHAMMED'İN PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLİŞİNDEN HİCRETE KADAR
69                                                                                                       Ali (a.s), Resulullah'a (s.a.a) İnananların İlki
72                                                                                                       Namaz Kılanların İlki Ali (a.s)
73                                                                                                       İslâm'da Kılınan İlk Cemaat Namazı
75                                                                                                       Risaletin İlânı Sırasında Ali (a.s)
75                                                                                                                                               Uyarı Günü Olayı
78                                                                                                       Risaletin İlânından Hicret'e Kadar Ali (a.s)
78                                                                                                       Şi'b-i Ebu Talib'de (Ebu Talip Vadisi'nde) Ali
81                                                                                                       Peygamber'in (s.a.a) Taif Hicretinde Ali (a.s)
82                                                                                                       İkinci Akabe Biatinde Ali (a.s)
83                                                                                                       Resulullah'ın (s.a.a) Medine'ye Hicret Ettiği Gecede Ali (a.s)
87                                                                                                                                                                       Allah'ın Meleklere Karşı Ali'nin (a.s) Bu Tavrını Övgüyle Haber Vermesi
88                                                                                                       Suikast Gecesinden Sonra Yerine Getirdiği Görevler
89                                                                                                       İmam Ali'nin (a.s) Hicreti
92                                                                                                       Ali'nin Peygamber'in (s.a.a) Yatağında Geceyi Geçirmesinin Anlamı
95                ÜÇÜNCÜ AŞAMA: HİCRET'TEN HZ. PEYGAMBER'İN (s.a.a) VEFATINA KADAR ALİ
95                                                                                            1- Ali (a.s) ve Kardeşlik Uygulaması
96                                                                                            2- Ali'nin (a.s) Zehra'ya (a.s) Eş Olması
99                                                                                            3- Resulullah'ın (s.a.a) Savaşlarında Ali (a.s)
99                                                                                                                                              a- Bedir Savaşı'nda Ali (a.s)
99                                                                                                                                              a- Bedir Savaşı'nda Ali (a.s)
102                                                                                                                                              b- Uhud Savaşı'nda Ali (a.s)
107                                                                                                                                                                            Uhud Savaşı'ndan Sonra Belirginleşen Tavırlar
109                                                                                                                                              c- Hendek Savaşı'nda Ali (a.s)
113                                                                                                                                              d- Hudeybiye Barışı'nda[1] Ali (a.s)
117                                                                                                                                              e- Hayber Savaşı'nda Ali (a.s)
121                                                                                                                                              i- Mekke Fethinde Ali (a.s)[1]
124                                                                                                                                                                            Putları Kırmak İçin Ali'nin (a.s) Peygamber'in (s.a.a) Omuzlarına Çıkması
124                                                                                                                                              j- Huneyn Savaşı'nda Ali (a.s)[1]
126                                                                                                                                              k- Tebuk Savaşı'nda Ali (a.s)[1]
127                                                                                            Tevbe Suresi'nin Tebliği
129                                                                                            Ali (a.s) Yemen'de
132                                                                                            Peygamber'in (s.a.a) Çalışmasının Doğası
135                                                                                            Veda Haccı'nda Ali (a.s)
137                                                                                            Ali (a.s) Gadir-i Hum'da Müminlerin Emiri Olarak İlân Ediliyor
139                                                                                                                                                             Haris b. Numan Olayı ve "Birisi, gelecek olan bir azabı istedi." Ayetinin İnişi
140                                                                                            Peygamberimizin, Ali'ye Biat Edilmesini Sağlamaya Dönük Çalışmaları
142                                                                                            Resulullah'ın Hastalanması ve Üsame Seriyesi
147                                                                                            Ali (a.s), Son Nefesini Verirken Peygamber'in (s.a.a) Yanında
151                   İMAM ALİ (a.s) DÖNEMİ
151                                            Vefat Olayı
152                                            Kureyş Hizbi ve Ensar Sakife'de
157                                            Sakife Toplantısının Analizi
160                                            Kureyş'in Hilâfete Bakışı
162                                            Ali'yi Hilâfete Yaklaştırmama Plânının Belirtileri
167                                            Sakife Olayının Olumsuzlukları
169                                            İmam'ın (a.s) Sakife Toplantısı Karşısındaki Tavrı
170                                            Ebu Süfyan'ın Tavrı
171                                            Sakife'ye Muhalif Gruplar
173                                            Sakife'nin Sonuçları
177                   EBU BEKİR DÖNEMİNDE İMAM ALİ (A.S)
177                                                          Yönetimin Muhalefete Karşı İzlediği Adımlar
180                                                          Sakife Halifeliğinin Aleyhindeki Kanıtlar
182                                                          İmam'ı (a.s) Biat Etmeye Zorlama Girişimi
186                                                          Sakife'de Kaynaklanan Olumsuzluklara Karşı İmam Ali (a.s)
192                                                          İmam Ali (a.s) ve Kur'ân'ı Toplama Görevi
196                                                          İmam'ın (a.s) Ebu Bekir Zamanındaki Bazı Tavırları
196                                                          Ebu Bekir'in Kendisinden Sonraki Halife Olarak Ömer'i Vasiyet Etmesi
198                                                          Ebu Bekir'in Vasiyetinden Çıkan Sonuçlar
201                   Ömer Döneminde İmam Ali (a.s)
202                                                   Ömer'in Hayatından Çizgiler[1]
204                                                   Şûra Belâsı
207                                                   Şûraya Yönelik Eleştiriler
209                                                   İbn Abbas ile Ömer Arasında Halifelik Üzerine Geçen Konuşma
213                                                   İmam'ın (a.s) Şûra Karşısındaki Tavrı
215                                                   İmam Ali (a.s) Niçin Abdurrahman b. Avf'ın Şartını Kabul Etmedi?
217                   Osman[1] Döneminde İmam Ali (a.s)
219                                                      Osman'a Biat Edilmesinden Sonra Ebu Süfyan
220                                                      Osman İktidarının Olumsuz Yönleri
223                                                      İmam Ali'nin (a.s) Osman'a Karşı Bir Tavrı
224                                                      Osman'ın İktidarının Ümmet Üzerindeki Olumsuz Etkileri
231                    OSMAN'IN ÖLDÜRÜLMESİNDEN SONRA
231                                                      Müslümanların İmam Ali'ye (a.s) Biat Etmeleri[1]
234                                                      İmam'a (a.s) Biat Etmekten Kaçınanlar
236                                                      İmam'ın (a.s) Hükümetinin Yolundaki Engeller
241                                                      İmam'ın (a.s) Ümmet ile Münasebetlerinin Eksenleri
246                                                      Halifeler Döneminde İslâmî Bilinç[1]
249                                                      İmam'ın (a.s), İslâm Şeriatının Yeniden Canlandırılması Uğruna Verdiği Mücadele
253                    BİATİNİ BOZANLARA KARŞI İMAM ALİ (a.s)
253                                                                Fitne Çıkaranlar
254                                                                Aişe Yeni Hükümeti Tanımadığını İlân Ediyor
257                                                                Muaviye'nin Hilesi ve Talha ile Zübeyr'in Biati Bozmaları
259                                                                Aişe'nin Hareketi ve Basra'ya Doğru Yola Çıkması
261                                                                Basra Önlerinde Çatışmalar
262                                                                Çatışma - Ateşkes - İhanet
263                                                                İmam'ın (a.s) İsyanı Bastırmak Üzere
265                                                                Son Öğütler
266                                                                Savaşın Başlaması
267                                                                Savaş Sonrasında İmam'ın Uygulamaları
269                                                                Cemel Savaşı'nın Sonuçları
270                                                                Hilâfet Başkenti Kûfe
273                    ZüLME SAPANLARA KARŞI İMAM ALİ (a.s)
273                                                            Muaviye'nin İmam'la (a.s) Savaşmaya Hazırlanması[1]
275                                                            Fırat Nehrini Kontrol Etme
275                                                            Barış Girişimleri
276                                                            Sessizlikten Sonra Savaş
277                                                            Ammar b. Yasir'in Öldürülmesi
278                                                            Mushafları Mızrakların Uçlarına Takıp
281                                                            Tahkim ve Ateşkes Sözleşmesi
283                                                            Bilinçli Bir Tavır ve Değerlendirme
284                                                            İmam'ın (a.s) Dönüşü ve Haricîlerin Ordudan Ayrılmaları
285                                                            İki Hakemin Buluşması
285                                                            Hakemlerin Kararı
287                    OKUN YAYDAN ÇIKTIĞI GİBİ DİNDEN ÇIKANLARA KARŞI İMAM ALİ (a.s)
289                                                                                           İmam'ın (a.s) Hakem Kararına Tepkisi
290                                                                                           Haricîlerle Karşılaşma
293                                                                                           Mısır'ın İşgali
294                                                                                           Ümmetin Çöküşü ve Parçalanışı
297                                                                                           İmam'ın (a.s) Son girişimleri
299                    MİHRAB ŞEHİDİ İMAM ALİ (a.s)[1]
301                                                         İmam'ın (a.s) Vasiyeti
301                                                         İmam'ın (a.s) Naaşının Defni ve Onun İyiliklerinin Sayıldığı Toplantı
303                    İMAM ALİ B. EBU TALİB'İN İlmÎ MİRASI
305                                                               Nehcü'l-Belâğa Okyanusunda
305                                                               Akıl ve İlim Deryasında
306                                                               Kur'ân ve Mübarek Nebevî Sünnet'in Engin Ufuklarında
309                                                               Tevhit, Adalet ve Ahiret Üzerine
311                                                               İlâhî Önderlik (Nübüvvet ve İmamet) Üzerine
311                                                               İmam Mehdi (a.s) Üzerine
316                                                               İslâmî Yönetimin Felsefesi ve Temel
320                                                               İbadetler ve Farzlar Üzerine
322                                                               Ahlâk ve Terbiye Üzerine
323                                                               Dua ve Yakarış Üzerine
325                                                               İmam'ın (a.s) Edebî Mirası Üzerine

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar