Tarih Hz. Fatıma

Hidayet Önderleri Hz Fatıma c.3

Hidayet Önderleri Hz Fatıma c.3 295 Sayfa
Yazar : Komisyon Yayınevi : Kevser

Tarihin başlangıcından itibaren bütün çağlar ve yüzyıllar boyunca peygamberler ile onların vâsileri, ilâhî hidayet meşalesini elden ele taşımışlardır. Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu gösteren bir mürşitsiz ve aydınlatıcı ışıksız bırakmamıştır.

Ehl-i Beyt, Peygamberimizin (s.a.a) Allah’ın emri ile kendinden sonra ümmetin önderliğini üstlenmek üzere tanıttığı en hayırlı kimselerdir.

“Ben size iki değerli emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız takdirde kesinlikle sapıtmazsınız. Bunlar Allah’ın kitabı ile benim Ehl-i Beyt’imdir. Bunlar Havuz’da yanıma gelinceye kadar birbirlerinden asla ayrılmayacaklardır.”

Ehl-i Beyt’in hayat çizgisi, Hz Peygamber (s.a.a) döneminden sonraki İslâm’ın gerçek çizgisini yansıtır. Onların hayatlarını kapsamlı biçimde incelemek, köklü İslâm hareketinin kapsamlı bir portresini gözler önüne serer.

Bu hususta Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı’nın, Şia’nın düşünürlerinden oluşturduğu bir komisyon aracılığıyla hazırlattığı “Hidayet Önderleri” unvanıyla 14 ciltten oluşan ve konusunda kaynak olan dev çalışması şayan-ı teveccühtür.

Ehl-i Beyt hareketi hakkında bu inceleme, elçilerin sonuncusu Abdullah oğlu Muhammed Mustafa (s.a.a) ile başlayıp, vâsilerin sonuncusu ve beklenen Mehdi Muhammed b. Hasan Askerî (a.s) ile son buluyor.

Elinizdeki bu kitapta, örnek kadın ve masum hidayet sancaklarının üçüncüsü olan Fatımatü’z-Zehra’nın (a.s) hayatı incelenmiştir.

Hidayet Önderleri Hz Fatıma c.3

7 Takdim
21                Hz. fatıma'nın Hayatına Kısa bir bakış
25                hz. fatıma'nın (a.s) şahsiyetinden izlenimler
25                                                                Kur'ân Ayetlerinde Fatıma (a.s)
26                                                                                                 1- Risalet Kevseri Hz. Zehra (a.s)
28                                                                                                 2- İnsân Suresi'nde Hz. Zehra (a.s)
29                                                                                                 3- Tathir Ayeti'nde Hz. Zehra (a.s)
31                                                                                                 4- Zehra (a.s) Sevgisi Peygamberliğin Ücretidir
32                                                                                                 5- Mübahele (Lânetleşme) Ayeti'nde Hz. Zehra
34                                                                Seyyidü'l-Mürselin (s.a.a) Yanında Hz. Zehra
36                                                                Ehl-i Beyt İmamları, Sahabeler ve Tarihçiler Nazarında Fatıma (a.s)
41                Hz. fatıma'nın (a.s) KİŞİLİğinden görünümler
43                                                                      1- İlmi
44                                                                      2- Yüksek Ahlâkı
46                                                                      3- Cömertliği ve Başkalarını
51                                                                      4- İmanı ve Allah'a Sunduğu Kulluğu
53                                                                      5- Acıma Duygusu ve Şefkati
55                                                                      6- Kesintisiz Cihadı
61                hz. fatıma'nın (a.s) doğumu
61                                              1- "Fatıma'nın Anası" Hz. Hatice'nin Kişiliği
63                                                                                                Ticarî Faaliyetleri
65                                              2- Hz. Peygamber'in (s.a.a) Hatice ile Evlenmesi
68                                                                                              Hz. Peygamber'in (s.a.a) Nezdinde Hatice'nin (r.a) Yeri
71                                              3- Fatıma'nın (a.s) Yaratılmasına Dair İlâhî Emir
72                                              4- Hatice'nin Fatıma ile Kurduğu Ünsiyet
73                                              5- Fatıma'nın Doğumu
75                                              6- Doğum Tarihi
79                hz. fatıma'nın hayatının aşamaları
81                hz. fatıma (a.s), babası resulullah'ın (s.a.a) yanında
81                                                                          Fatıma'nın (a.s) Çocukluk Dönemi
82                                                                                                              1) Ebu Talib (a.s) Vadisi'nde Fatıma (a.s)
83                                                                                                              2) Hz. Hatice'nin Vefatı ve Hüzün Yılı
86                                                                                                              3) Sınanan Fatıma
91                Fatıma'nın Kocasının Evine Gidinceye Kadar Babasıyla Beraber Kaldığı Dönem
91                                                                                                   1) Medine'ye Hicret Etmesi
97                                                                                                   2- Fatıma (a.s) İle Evlenmek İsteyenlerin Girişimleri
98                                                                                                   3) Ali (a.s) Fatıma'yı (a.s) İstiyor
110                                                                                                   8) Zifaf Gecesi Töreni
113                                                                                                   9) Hz. Peygamber'in (s.a.a), Düğün Gecesinin Sabahında Hz. Fatıma'yı (a.s) Ziyaret Etmesi
115                                                                                                   10) Evlilik Tarihi
116                                                                                                   Hz. Zehra'nın İmam Ali İle Evlenmesinin Ayrıcalıkları
119                Evlilikten Hz. Peygamber'in (s.a.a) Vefatına Kadar
119                                                                   :1- Hz. Zehra (a.s) Koca Evinde
121                                                                                                  a) Ev İşlerinin ve Meşakkatli Hayatın İdaresi
127                                                                                                  b) İmam Ali'ye (a.s) İyi Bir Eş Oluşu
130                                                                                                  c) Anne Rolünde Fatıma (a.s)
131                                                                   2- Devletin Temellerini Atan Hz. Peygamber'in (s.a.a) Yanı Başında Zehra (a.s)
131                                                                                                                                                    a) Mekke Fethinden Önce Zehra (a.s)
135                                                                                                                                                    b) Mekke Fethinde Hz. Zehra (a.s)
136                                                                                                                                                    c) Veda Haccı ve Son günler
139                                                                                                                                                    d) Veda Saatinde Resulullah'ın (s.a.a) Vasiyetleri
149                   babasından sonra fatıma (a.s
149                                                 1- Sakife Olayı
163                                                 2- Sakife'nin Sonuçları
167                                                 Hâkim Grubun Seçenekleri
167                                                                           Birinci Seçenek: İmam Ali'yi (a.s) Malî Bakımdan Güçsüzleştirmek
168                                                                           İkinci Seçenek: İmam'ın (a.s) Muhalefetine Karşı Koymak
169                                                 Muhalefetin Öncüleri Olarak Âl-i Muhammed'e Karşı Atılan Diğer Pratik Adımlar
173                                                 3- Hz. Peygamber ve Fatıma Arasında Fedek
175                                                 4- Fedek'in Gasp Edilmesi
179                                                 5- Hz. Zehra'nın (a.s) Mescid-i Nebevî'de Yaptığı Konuşma
196                                                 Fatıma'nın (a.s) Konuşmasına Halife'nin Gösterdiği Tepki
199                                                 Ümmü Seleme'nin, Fatıma'nın (a.s) Hakkını Savunması
200                                                 Hz. Fatıma'nın, Hz. Ali'ye Şikâyette Bulunması
201                                                 6- İlişkileri Kesme İlânı
202                                                 Fedek'in Sembolik ve Siyasal Anlamı
206                                                 7- Yeni Durum Karşısında İmam Ali'nin (a.s) Alternatifleri
207                                                                                                               Barışçı Karşı Duruş ve Hz. Zehra'nın (a.s) Rolü
214                                                 8- Hz. Fatıma'nın (a.s) Evine Saldırı
220                                                 9- Hz. Zehra (a.s) İle Yüzleşme
223                                                 İmamet Hakkı ve Ehl-i Beyt'e Yapılan Zulümler İle İlgili Sözleri
226                                                 10- Son Günlerinde Fatıma (a.s)
231                   HZ. FATIMA'NIN HASTALIĞI VE ŞEHİT OLMASI
231                                                              1- Hasta Yatağında Fatıma (a.s)
232                                                              2- Medineli Kadınların Fatıma Efendimizi (a.s) Ziyaret Etmeleri
233                                                              3- Hz. Fatıma'nın (a.s) Yaptığı İkinci Konuşma
236                                                              4- Ebu Bekir ve Ömer b. Hattab'ın Hz. Fatıma'yı (a.s) Ziyaret Etmeleri
238                                                              5- Ahiret Yolculuğundan Önceki Son Saatleri
240                                                              6- Hz. Zehra'nın (a.s) İmam Ali'ye (a.s) Vasiyeti
242                                                              7- İslâm'da İlk Tabut Uygulaması
243                                                              8- Ömrünün Son Anları
246                                                              9- Cenaze İşlemleri ve Defin Merasimi
248                                                              10- İmam Ali'nin (a.s) Hz. Zehra'ya (a.s) Ağıtı
249                                                              11- Cenazeyi Mezardan Çıkarma Girişimi
251                                                              12- Hz. Fatıma'nın (a.s) Şahadet Tarihi
255                   Hz. Fatıma'NIN (a.s) İLMÎ MİRASI
257                                                       Fatıma Mushafı
258                                                       Fatıma Müsnedi'nden Seçme Örnekler
258                                                                                             a) İlme ve Sünnetin Tedvinine Verdiği Önem
260                                                                                             b) Ehl-i Beyt'i Tanıtması
272                                                                                             c) İslâm Şeriatının ve Felsefesinin Kaynakları
275                                                                                             d) Ahlâk, Edep ve Davranış
282                                                                                             e) Hüküm, Siyaset ve Tarih
283                                                       Dualarından Örnekler
285                                                       Fatımatü'z-Zehra'nın (a.s) Edebî Şahsiyeti
288                                                       Hz. Fatıma'dan (a.s) Hadis Rivayet Eden Raviler ve Muhaddisler

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • İslam'da Şia

    İslam'da Şia adıyla yayınlanan bu kitap, Batı dünyasına Şia mezhebini tanıtmak için yapılmış olan ara ...
  • İslam Siyaset Düşüncesi c.1 - Yasama

    İslam dünyasının bu asırda, üzerinde düşünülmesi gereken iki oluşuma tanıklık ettiğini s&oum ...