Kur'an ve Hadis

El Mizan Tefsiri c.8

El Mizan Tefsiri c.8 555 Sayfa
Yazar : Allame Tabatabai Yayınevi : Kevser

el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve tanıtılması açısından kaçınılmaz ve gerekli olduğunu söylemek mümkündür. Bu büyük tefsire her bakımdan farklı bir tefsir diyebiliriz.

Öncelikle Kur’an'ı Kur’an'la tefsir etmek bakımından farklıdır.

İkincisi Kur’an'ı hadisle tefsir etmek bakımından farklıdır.

Üçüncüsü sosyolojik bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Dördüncüsü felsefî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Beşincisi mukayeseli tefsir olmak bakımından farklıdır.

Altıncısı irfanî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Murtaza Mutahharî'nin deyimiyle “Ansiklopedik bir tefsir” olan el-Mîzan bu saydığım ve daha saymadığım birçok hususları aynı potada eritip yepyeni değerler üreten bir tefsir olmak bakımından da farklıdır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tefsirler yazılacaktır. El-Mîzan’ı aşan tefsirler kuşkusuz kaleme alınacaktır. Ama el-Mîzan çığır açıcı bir tefsir olarak daha uzun bir zaman saltanatını sürdürecektir.

El Mizan Tefsiri c.8

7               1 - 9. AYETLER
7                             Ayetlerin Meâli
8                             Ayetlerin Açıklaması
10                                                    1-2. Ayetler
11                                                    3. Ayet
12                                                    4. Ayet
12                                                    5. Ayet
13                                                    6. Ayet
13                                                    7. Ayet
14                                                    8-9. Ayetler
20                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
25               10 - 25. AYETLER
26                               Ayetlerin Meâli
27                               Ayetlerin Açıklaması
27                                                      10. Ayet
28                                                      11. Ayet
34                                                      12. Ayet
41                                                      13. Ayet
42                                                      14-15. Ayetler
43                                                      16-17. Ayetler
47                                                      18. Ayet
48                                                      19. Ayet
48                                                      20. Ayet
49                                                      21. Ayet
49                                                      22. Ayet
49                                                      23. Ayet
50                                                      24. Ayet
50                                                      25. Ayet
50                               İblis ve Fonksiyonu Hakkında
61                               Kur'ân'a ve Akla Dayalı Bir İnceleme
81                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
92               26 - 36. AYETLER
93                               Ayetlerin Meâli
94                               Ayetlerin Açıklaması
95                                                      26. Ayet
97                                                      27. Ayet
99                                                      28. Ayet
101                                                      29. Ayet
103                                                      29-30. Ayetler
110                                                      31. Ayet
111                                                      32. Ayet
118                                                      33. Ayet
119                                                      34. Ayet
120                                                      35-36. Ayetler
120                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
131                               Hadisler Işığında Başka İnceleme
150               37 - 53. AYETLER
151                               Ayetlerin Meâli
154                               Ayetlerin Açıklaması
154                                                      37. Ayet
156                                                      38-39. Ayetler
158                                                      40. Ayet
159                                                      41. Ayet
159                                                      42. Ayet
160                                                      43. Ayet
163                                                      44-45. Ayetler
168                                                      46. Ayet
179                                                      47. Ayet
180                                                      48. Ayet
181                                                      49. Ayet
181                               A'raf'ın Anlamı
183                                                50. Ayet
183                                                51. Ayet
184                                                52. Ayet
185                                                53. Ayet
186                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
202               54 - 58. AYETLER
202                               Ayetlerin Meâli
203                                               54. Ayet
203                               Ayetlerin Açıklaması
210                               Arş Hakkında
217                                             55-56. Ayetler
219                                             57. Ayet
220                                             58. Ayet
220                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
237               59 - 64. AYETLER
237                               Ayetlerin Meâli
238                               Ayetlerin Açıklaması
238                                                      59. Ayet
239                                                      60. Ayet
239                                                      61. Ayet
240                                                      62. Ayet
240                                                      63. Ayet
241                                                      64. Ayet
242               65 - 72. AYETLER
242                               Ayetlerin Meâli
243                               Ayetlerin Açıklaması
243                                                      65. Ayet
244                                                      66. Ayet
245                                                      67. Ayet
245                                                      68. Ayet
246                                                      69. Ayet
246                                                      70. Ayet
246                                                      71. Ayet
247                                                      72. Ayet
249               73 - 79. AYETLER
249                               Ayetlerin Meâli
250                               Ayetlerin Açıklaması
250                                                      73. Ayet
251                                                      74. Ayet
252                                                      75-76. Ayetler
252                                                      77. Ayet
252                                                      78-79. Ayetler
254               80 - 84. AYETLER
254                               Ayetlerin Meâli
254                               Ayetlerin Açıklaması
254                                                      80. Ayet
255                                                      81. Ayet
256                                                      82. Ayet
256                                                      83. Ayet
257                                                      84. Ayet
258               85 - 93. AYETLER
259                               Ayetlerin Meâli
260                               Ayetlerin Açıklaması
260                                                      85. Ayet
262                                                      86. Ayet
264                                                      87. Ayet
265                                                      88. Ayet
265                                                      89-90. Ayetler
268                                                      91. Ayet
269                                                      92. Ayet
270                                                      93. Ayet
271               94 - 102. AYETLER
271                                Ayetlerin Meâli
272                                Ayetlerin Açıklaması
277                                                       94. Ayet
278                                                       95. Ayet
280                                                       96. Ayet
281                                                       97. Ayet
281                                                       98. Ayet
281                                                       99. Ayet
282                                                       100. Ayet
283                                                       101. Ayet
290                                                       102. Ayet
290                                Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
292               103 - 126. AYETLER
293                                 Ayetlerin Meâli
294                                 Ayetlerin Açıklaması
295                                                        102-103. Ayetler
297                                                        104. Ayet
297                                                        105. Ayet
298                                                        106. Ayet
298                                                        107. Ayet
299                                                        108. Ayet
299                                                        109. Ayet
301                                                        110. Ayet
301                                                        111-112. Ayetler
301                                                        113-114. Ayetler
302                                                        115. Ayet
302                                                        116. Ayet
302                                                        117-118. Ayetler
303                                                        119. Ayet
303                                                        120-122. Ayetler
304                                                        123-124. Ayetler
305                                                        125-126. Ayetler
306                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
310               127 - 137. AYETLER
311                                 Ayetlerin Meâli
312                                 Ayetlerin Açıklaması
312                                                        127. Ayet
315                                                        128. Ayet
316                                                        129. Ayet
317                                                        130. Ayet
318                                                        131. Ayet
319                                                        132. Ayet
319                                                        133. Ayet
320                                                        134. Ayet
321                                                        135. Ayet
321                                                        136. Ayet
321                                                        137. Ayet
322                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
326               138 - 154. AYETLER
327                                 Ayetlerin Meâli
330                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
330                                                                              138. Ayet
331                                                                              139. Ayet
331                                                                              140. Ayet
332                                                                              141. Ayet
333                                                                              142. Ayet
334                                                                              143. Ayet
343                                                                              144. Ayet
345                                                                              145. Ayet
347                                                                              146. Ayet
348                                                                              147. Ayet
349                                                                              148. Ayet
350                                                                              149. Ayet
352                                                                              150. Ayet
355                                                                              151. Ayet
355                                                                              152. Ayet
356                                                                              153. Ayet
356                                                                              154. Ayet
356                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
368                                 Allah'ı Kalple Görmenin Anlamı (Hadisler Işığında)
377               155 - 160. AYETLER
378                                 Ayetlerin Meâli
379                                 Ayetlerin Açıklaması
379                                                        155. Ayet
384                                                        156. Ayet
391                                                        157. Ayet
397                                                        158. Ayet
399                                                        159. Ayet
400                                                        160. Ayet
401                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
410               161 - 171. AYETLER
411                                 Ayetlerin Meâli
412                                 Ayetlerin Açıklaması
413                                                        161-162. Ayetler
413                                                        163. Ayet
413                                                        164. Ayet
415                                                        165. Ayet
416                                                        166. Ayet
416                                                        167. Ayet
417                                                        168. Ayet
418                                                        169. Ayet
420                                                        170. Ayet
422                                                        171. Ayet
423                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
430               172 - 174. AYETLER
430                                 Ayetlerin Meâli
430                                 Ayetlerin Açıklaması
430                                                        172-173. Ayet
454                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
465               175 - 179. AYETLER
465                                 Ayetlerin Meâli
466                                 Ayetlerin Açıklaması
466                                                        175. Ayet
467                                                        176. Ayet
469                                                        177. Ayet
469                                                        178. Ayet
470                                                        179. Ayet
473                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
478               180 - 186. AYETLER
478                                 Ayetlerin Meâli
479                                 Ayetlerin Açıklaması
481                                                        180. Ayet
485                                                        181. Ayet
486                                                        182. Ayet
487                                                        183. Ayet
488                                                        184. Ayet
488                                                        185. Ayet
490                                                        186. Ayet
490                                 Esma'ul-Hüsna Hakkında
490                                                         1- Esma'ul-Hüsna'nın Anlamı Nedir ve Onlara Varmanın Yolları Nelerdir?
492                                                         2- Allah'ın İsimlerinin ve Sıfatlarının Sınırları
493                                                         3- Allah'ın İsimlerinin ve Sıfatlarının Kısımları
494                                                         4- Allah'ın İsimlerinin ve Sıfatlarının Bize ve Birbirine Nispeti
497                                                         5- İsm-i A'zam'ın Anlamı
499                                                         6- Esma'ul-Hüsna'nın Sayısı
501                                                         7- Allah'ın İsimleri Sayıca Belirlenmiş Midir?
502                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
516               187 - 188. AYETLER
516                                 Ayetlerin Meâli
516                                 Ayetlerin Açıklaması
517                                                        187. Ayet
520                                                        188. Ayet
521                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
522               189 - 198. AYETLER
522                                 Ayetlerin Meâli
523                                 Ayetlerin Açıklaması
523                                                        189-190. Ayetler
527                                                        191-193. Ayetler
527                                                        194-195. Ayetler
528                                                        196-198. Ayetler
529                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
531               199 - 206. AYETLER
531                                 Ayetlerin Meâli
532                                 Ayetlerin Açıklaması
532                                                        199. Ayet
533                                                        200. Ayet
534                                                        201. Ayet
535                                                        202. Ayet
535                                                        203. Ayet
535                                                        204. Ayet
536                                                        205. Ayet
537                                                        206. Ayet
539                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar