Kur'an ve Hadis

El Mizan Tefsiri c.7

El Mizan Tefsiri c.7 591 Sayfa
Yazar : Allame Tabatabai Yayınevi : Kevser

el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve tanıtılması açısından kaçınılmaz ve gerekli olduğunu söylemek mümkündür. Bu büyük tefsire her bakımdan farklı bir tefsir diyebiliriz.

Öncelikle Kur’an'ı Kur’an'la tefsir etmek bakımından farklıdır.

İkincisi Kur’an'ı hadisle tefsir etmek bakımından farklıdır.

Üçüncüsü sosyolojik bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Dördüncüsü felsefî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Beşincisi mukayeseli tefsir olmak bakımından farklıdır.

Altıncısı irfanî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Murtaza Mutahharî'nin deyimiyle “Ansiklopedik bir tefsir” olan el-Mîzan bu saydığım ve daha saymadığım birçok hususları aynı potada eritip yepyeni değerler üreten bir tefsir olmak bakımından da farklıdır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tefsirler yazılacaktır. El-Mîzan’ı aşan tefsirler kuşkusuz kaleme alınacaktır. Ama el-Mîzan çığır açıcı bir tefsir olarak daha uzun bir zaman saltanatını sürdürecektir.

El Mizan Tefsiri c.7

7               1 - 3. AYETLER
7                              Ayetlerin Meâli
8                              Ayetlerin Açıklaması
9                                                     1. Ayet
11                                                     2. Ayet
16                                                     3. Ayet
17                              Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
23               4 - 11. AYETLER
23                              Ayetlerin Meâli
24                              Ayetlerin Açıklaması
24                                                     4. Ayet
24                                                     5. Ayet
25                                                     6. Ayet
26                                                     7. Ayet
27                                                     8. Ayet
30                                                     9. Ayet
36                                                     10-11. Ayetler
37               12 - 18. AYETLER
37                               Ayetlerin Meâli
38                               Ayetlerin Açıklaması
38                                                      12. Ayet
41                                                      13. Ayet
45                                                      14. Ayet
48                                                      15. Ayet
49                                                      16. Ayet
50                                                      17. Ayet
52                                                      18. Ayet
54               19 - 20. AYETLER
54                               Ayetlerin Meâli
54                               Ayetlerin Açıklaması
55                                                      19. Ayet
59                                                      20. Ayet
60                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
63               21 - 32. AYETLER
64                               Ayetlerin Meâli
65                               Ayetlerin Açıklaması
65                                                      21. Ayet
71                                                      22-23. Ayetler
72                                                      24. Ayet
75                                                      25. Ayet
76                                                      26. Ayet
76                                                      27-28. Ayetler
81                                                      29-30. Ayetler
82                                                      31. Ayet
83                                                      32. Ayet
83                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
89               33 - 36. AYETLER
89                               Ayetlerin Meâli
90                               Ayetlerin Açıklaması
90                                                      33. Ayet
92                                                      34. Ayet
93                                                      35. Ayet
97                                                      36. Ayet
98                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
99               37 - 55. AYETLER
100                               Ayetlerin Meâli
102                               Ayetlerin Açıklaması
102                                                      37. Ayet
105                                                      38. Ayet
106                               Hayvanlar Âlemi
120                                               39. Ayet
123                                               40-41. Ayetler
128                                               42. Ayet
131                                               43. Ayet
132                                               44. Ayet
133                                               45. Ayet
134                                               46. Ayet
136                                               47. Ayet
136                                               48-49. Ayetler
137                                               50. Ayet
140                                               51. Ayet
143                                               52. Ayet
149                                               53. Ayet
151                                               54. Ayet
152                                               55. Ayet
153                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
161               56 - 73. AYETLER
163                               Ayetlerin Meâli
165                               Ayetlerin Açıklaması
165                                                      56. Ayet
166                                                      57. Ayet
213                                                      73. Ayet
167                               Hükmün Anlamı ve Yalnızca Allah'a Ait Oluşu
172                               Yüce Allah'ın Fiilinin ve Hükmünün Gerçek Anlamı
179                                                                                      58. Ayet
180                                                                                      59. Ayet
188                                                                                      60. Ayet
191                                                                                      61. Ayet
192                                                                                      62. Ayet
193                                                                                      63. Ayet
196                                                                                      64. Ayet
197                                                                                      65. Ayet
200                                                                                      66-67. Ayetler
204                                                                                      68. Ayet
206                                                                                      69. Ayet
208                                                                                      70. Ayet
209                                                                                      71. Ayet
212                                                                                      72. Ayet
216                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
225               74 - 83. AYETLER
226                               Ayetlerin Meâli
227                               Ayetlerin Açıklaması
235                                                      74. Ayet
246                                                      75. Ayet
251                                                      76. Ayet
258                                                      77. Ayet
259                                                      78. Ayet
275                                                      79. Ayet
277                                                      80. Ayet
286                                                      81. Ayet
288                                                      82. Ayet
295                                                      83. Ayet
296                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
309                               İbrahim Peygamber'in Kıssası ve Kişiliği
309                                                                            1- Kur'ân'da İbrahim Peygamber'in (a.s) Kıssası
313                                                                            2- İbrahim'in Allah Katındaki Konumu ve Kulluk Tavrı
314                                                                            3- İnsanlık Âlemine Etkileri
314                                                                            5- İbrahim'in Tevrat'taki Kıssasıyla İlgili Değerlendirme
315                                                                            4- Bugünkü Tevrat'ta İbrahim'in Kıssası
343               84 - 90. AYETLER
343                               Ayetlerin Meâli
344                               Ayetlerin Açıklaması
345                                                      84. Ayet
346                                                      85. Ayet
347                                                      86. Ayet
351                                                      87. Ayet
355                                                      88. Ayet
356                                                      89. Ayet
370                                                      90. Ayet
359                               Kur'ân'da "Kitap" Kavramının Anlamı
361                               Kur'ân'da "Hüküm" Kavramının Anlamı
371                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
379               91 - 105. AYETLER
380                                Ayetlerin Meâli
382                                Ayetlerin Açıklaması
383                                                       91. Ayet
398                                                       92. Ayet
401                                Kur'ân'da "Bereket" Kavramının Anlamı
403                                                                         93. Ayet
409                                                                         94. Ayet
411                                                                         95. Ayet
412                                                                         96. Ayet
412                                                                         97. Ayet
413                                                                         98. Ayet
415                                                                         99. Ayet
416                                                                         100. Ayet
417                                                                         101. Ayet
418                                                                         102-103. Ayetler
420                                Her Şeyi Kuşatan, Her Şeyi Kapsayan Yaratılış Gerçeği
434                                                                                             104. Ayet
435                                                                                             105. Ayet
436                                Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
447               106 - 113. AYETLER
447                                 Ayetlerin Meâli
448                                 Ayetlerin Açıklaması
448                                                        106. Ayet
449                                                        107. Ayet
452                                                        108. Ayet
459                                                        109. Ayet
460                                                        110. Ayet
461                                                        111. Ayet
462                                                        112. Ayet
464                                                        113. Ayet
465                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
470               114 - 121. AYETLER
470                                 Ayetlerin Meâli
471                                 Ayetlerin Açıklaması
472                                                        114. Ayet
474                                                        115. Ayet
477                                                        116. Ayet
478                                                        117. Ayet
479                                                        118. Ayet
480                                                        119. Ayet
480                                                        120. Ayet
481                                                        121. Ayet
483                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
486               122 - 127. AYETLER
486                                 Ayetlerin Meâli
487                                 Ayetlerin Açıklaması
487                                                        122. Ayet
492                                                        123. Ayet
493                                                        124. Ayet
495                                                        125. Ayet
500                                                        126. Ayet
500                                                        127. Ayet
501                                 İlâhî Yol Göstericiliğin (Hidayetin) Anlamı
504                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
508               128 - 135. AYETLER
508                                 Ayetlerin Meâli
509                                 Ayetlerin Açıklaması
510                                                        128. Ayet
512                                                        129. Ayet
513                                                        130. Ayet
515                                                        131. Ayet
516                                                        132. Ayet
516                                                        133. Ayet
517                                                        134. Ayet
517                                                        135. Ayet
518                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
520               136 - 150. AYETLER
522                                 Ayetlerin Meâli
524                                 Ayetlerin Açıklaması
524                                                        136. Ayet
525                                                        137. Ayet
526                                                        138. Ayet
527                                                        139. Ayet
527                                                        140. Ayet
528                                                        141. Ayet
530                                                        142. Ayet
530                                                        143. Ayet
531                                                        144. Ayet
531                                                        145. Ayet
532                                                        146. Ayet
533                                                        147. Ayet
533                                                        148. Ayet
534                                                        149. Ayet
535                                                        150. Ayet
536                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
542               151 - 157. AYETLER
543                                 Ayetlerin Meâli
544                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
544                                                                              151. Ayet
548                                                                              152. Ayet
551                                                                              153. Ayet
556                                                                              154. Ayet
559                                                                              155. Ayet
559                                                                              156. Ayet
560                                                                              157. Ayet
560                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
563               158 - 160. AYETLER
563                                 Ayetlerin Meâli
563                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
564                                                                              158. Ayet
568                                                                              159. Ayet
569                                                                              158 - 160. AYETLER
570                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
574               161 - 165. AYETLER
574                                 Ayetlerin Meâli
575                                 Ayetlerin Açıklaması
575                                                        161. Ayet
575                                                        162-163. Ayetler
577                                                        164. Ayet
579                                                        165. Ayet
579                                 Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar