Düşünce ve Araştırma

İmam Hüseyin'e Yas Tutmak

İmam Hüseyin'e Yas Tutmak 87 Sayfa
Yazar : Basım Hassun Semavi el-Hilli Yayınevi : Kevser

Yüce Allah şöyle buyuruyor:
“Kuşkusuz, Peygamber’de sizin için, (içinizden) Allah’a ve ahret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok ana kimse için güzel bir örnek vardır.” (Azhap,21)

Hz. Peygamber’i sözlerinde ve yaptıklarında örnek almalıyız. Çünkü o kendi heva ve hevesiyle konuşmaz. Onun her yaptığı vahye ve Allah’ın rızasına dayanır. Elinizdeki kitapçıkta İmam Hüseyin’e ilk önce yas tutan ve ağlayan kimsenin Hz. Muhammed’in ta kendisi olduğunu göreceksiniz.

İmam Hüseyin'e Yas Tutmak

29                                                                             Ehlisünnet, Yezid’in Kâfir Olduğuna Dair Görüşleri
34                                                                             İmam Hüseyin’in Doğum ve Şahadet Gününü Anmanın Müstehap Oluşu
37                                                                            İmam Hüseyin (a.s) Hakkında Ömer B. Hattab’ın Görüşü
39                                                                            İmam Hüseyin Hakkında Amr b. As’ın Görüşü
39                                                                            İmam Hüseyin Hakkında Abdullah b. Amr b. As’ın Görüşü
41                                                                            İmam Hüseyin Hakkında İbn Abbas ve Ebu Hüreyre’nin Görüşü
43                                                                            İmam Hüseyin’in Başı ve Enes B. Malik
44                                                                            İmam Hüseyin’in Başı ve Zeyd B. Erkam
45                                                                            İbn Ömer’in Sineğin Kanı Hakkındaki Sözü
46                                                                            Ümmü Seleme Hüseyin’in Katillerini Lanetliyor
46                                                                            İmam Hüseyin’in Kanı Hakkında Velid b. Utbe b. Ebu Süfyan’ın Görüşü
48                                                                            İmam Hüseyin Hakkında Mervan’ın Kardeşi Abdurrahman b. Hakem’in Görüşü
48                                                                            İmam Hüseyin Hakkında Melun Yezid’in Eşinin Görüşü
49                                                                            İmam Hüseyin’in Öldürülmesiyle İlgili İbn Ziyad’ın Annesi Mercâne Ve Kardeşi Osman’ın Görüşü
50                                                                            Ömer b. Sa’d ve Osman b. Ziyad’ın Görüşü
54                                                                            İmam Hüseyin Hakkında Zalim Haccac’ın Görüşü
55                                                                            İmam Hüseyin’in Katili Sinan b. Enes’in Görüşü
57                                                                 İmam Hüseyin’in Duası Hemen Kabul Oluyor
59                                                                 Etin, Ateş ve Pıhtılaşmış Kana Dönüşmesi
60                                                                 İmam Hüseyin’e Cinler Mersiye Okudu
61                                                                 Küdüs’te Taşların Altındaki Kan
62                                                                 İbn Ziyad’ın Yüzündeki Yanık ve Boğazındaki Yılan
63                                                                 Gökyüzü Kan Gibiydi
64                                                                 Güneş Tutulması
64                                                                 Gökyüzünden Kan Yağdı
65                                                                 Cüzzam Hastalığı ve Fakirlik
65                                                                 Gözlerin Kör Olması ve Delilik
67                                                                 Tiplerin Bozulması
67                                                                 Katran Kokusu
68                                                                 İmam Hüseyin’in Katledilmesini Hafife Alanın Yanması
69                                                                 Hüseyin’in Öldürüldüğünü Müjdeleyince Kör Oldu
70                                                                 İmam Hüseyin’in Başı ve Hıristiyan Rahip
72                                                                 İmam Hüseyin’in Musibetine Ağlamak Sünnettir
75                                                     Ehlisünnet’in Büyük Âlimleri, İmam Hüseyin’in Türbesini Ziyaret Etmiş ve Ona Tevessül Etmişlerdir
77                                                     Hacetlerin Yerine Gelmesi İçin İmam Hüseyin’den Yardım İstemek Müstehaptır

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar