Tarih Hz. Cafer-i Sadık

Ehl-i Beyt Serisi-8 İmam Cafer Sadık

Ehl-i Beyt Serisi-8 İmam Cafer Sadık 80 Sayfa
Yazar : Telif Komisyonu Yayınevi : Kevser

Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu gösteren bir mürşitsiz ve aydınlatıcı ışıksız bırakmamıştır. Buna göre hüccet kullardan önce, kullarla beraber ve kullardan sonra hep vardır. Öyle ki, eğer yeryüzünde sadece iki kişi kalsa, onlardan biri hüccet olur.

İşte tarih boyunca gelen peygamberler ile arkalarından gelen seçkin önderler özveriyi gerektiren hidayet yolunu izlediler, meşakkatli eğitim yolunda yürüdüler. Bu açıdan, ilâhî hüccetlerin, Son Elçi Hz. Muhammed'in (s.a.a) ve onun hak vasilerinin hayatı önem arz etmektedir.

Peygamber efendimizin ve Ehlibeyt İmamları'nın ve onların hakkındaki olaylar üzerinde inceleme yapmanın, fertlerin tarihi olmadığını; bilakis onun, Allah'ın, insanlık tarihi boyunca peygamberlerin dilek ve çabalarının tecelli etmesini istemiş olduğu insanın "ilâhî hidayet ve eğitim" tarihi olduğunu bilmek gerekir. Hz. Peygamber ve Ehlibeyt'i, yeryüzünde kelimenin tam anlamı ve bütün yönleriyle ilahî halifeliğin canlı tecessümü ve yüce örneğidirler.

Ehlibeyt'in her biri hakkında özetle kaleme alınan bu çalışma, onların hayatlarından bazı kesitler; kişilikleri, davranışları ve tutumları hakkında tarihçilerin kaydettikleri ve araştırma kaynaklarında yer verdikleri bazı alıntıları sunmaktan ibarettir…

Ehl-i Beyt Serisi-8 İmam Cafer Sadık

5 Takdim
11                                                             Doğumu
12                                                             İmam Cafer Sadık'ın (a.s) Ahlâkı
12                                                                                                  İş ve Çalışma
13                                                                                                  Ticaret ve Adaletli Kâr
14                                                                                                  İhtilafları Giderme Bütçesi
14                                                                                                  İmam (a.s) ve Şarap Sofrası
14                                                                                                  İçki İçilmesine Engel Oluyor
15                                                                                                  Köleyi Azat Etmenin Şartı
16                                                                                                  Allah'a Şükredip Yaratıcısını Tanıyan Fakir ile İmam
17                                                                                                  İmam'ın (a.s) İbadeti
17                                                                                                  Allah Karşısında Teslimiyet
18                                                                                                  Sabır ve Tevekkül
18                                                                                                  Muhtaçlara Yardım
30                                   Medine Valisinin Karşısında
34                             Zeyd'in Kıyamı
40                                      İbn Ebi'l-Avca İle Münazara
43                                      Abdullah Deysanî İle Münazara
44                                      Bir Zındık İle Münazara
51                             Birinci Oturum
53                             İkinci Oturum
55                             Üçüncü Oturum
57                             Dördüncü Oturum
57                             Dördüncü Oturum
67                                            Hamran b. A'yen Şeybanî
70                                            Abdullah b. Ebu Ya'fur
71                                            Mufaddal b. Ömer el-Cu'fî
74                          İmam'ın Son Vasiyeti

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • İnançlarımız

    Elinizdeki kitap, Şia inanç ve akaidini gayet öz bir şekilde, kolay anlaşılır bir üslup ve nitelikle ...
  • El Mizan Tefsiri c.10

    el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve ta ...