Tarih Hz. Ali

Ehl-i Beyt Serisi-3 İmam Ali

Ehl-i Beyt Serisi-3 İmam Ali 62 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Telif Komisyonu

Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu gösteren bir mürşitsiz ve aydınlatıcı ışıksız bırakmamıştır. Buna göre hüccet kullardan önce, kullarla beraber ve kullardan sonra hep vardır. Öyle ki, eğer yeryüzünde sadece iki kişi kalsa, onlardan biri hüccet olur.

İşte tarih boyunca gelen peygamberler ile arkalarından gelen seçkin önderler özveriyi gerektiren hidayet yolunu izlediler, meşakkatli eğitim yolunda yürüdüler. Bu açıdan, ilâhî hüccetlerin, Son Elçi Hz. Muhammed'in (s.a.a) ve onun hak vasilerinin hayatı önem arz etmektedir.

Peygamber efendimizin ve Ehlibeyt İmamları'nın ve onların hakkındaki olaylar üzerinde inceleme yapmanın, fertlerin tarihi olmadığını; bilakis onun, Allah'ın, insanlık tarihi boyunca peygamberlerin dilek ve çabalarının tecelli etmesini istemiş olduğu insanın "ilâhî hidayet ve eğitim" tarihi olduğunu bilmek gerekir. Hz. Peygamber ve Ehlibeyt'i, yeryüzünde kelimenin tam anlamı ve bütün yönleriyle ilahî halifeliğin canlı tecessümü ve yüce örneğidirler.

Ehlibeyt'in her biri hakkında özetle kaleme alınan bu çalışma, onların hayatlarından bazı kesitler; kişilikleri, davranışları ve tutumları hakkında tarihçilerin kaydettikleri ve araştırma kaynaklarında yer verdikleri bazı alıntıları sunmaktan ibarettir…

Ehl-i Beyt Serisi-3 İmam Ali

11                Doğumu
12                Peygamber'in Kucağında Geçen Çocukluk Yılları
14                Hicretin ilk Gecesi İmam Ali
15                Peygamber'in Emini Ali
16                Allah Yolunda Savaşan Ali
17                Hendek Savaşı'nda Ali
18                Hayber Savaşı'nda Ali
20                İmam Ali'nin İlmi
27                                     Ebu Bekir Dönemi
28                                     Ömer Dönemi
29                                     Osman Dönemi
31                                            Müminlerin Emiri İmam Ali'nin Hükümeti Dönemi
31                                            Ali b. Ebu Talib'in Yönetimi
35                                              Cemel Savaşı
36                                                            Savaştan Önce Öğüt
38                                                            Savaş Başlıyor
39                                              Sıffin Savaşı
40                                                              İmam Ali, Sıffin Cephesinde
43                                                              Savaşın Sonu
44                                              Nehrevan Savaşı
45                                                               Haricîlere Karşı İmam'ın (a.s) Tavrı
47                                                               Sükûna Davet
60                            Son Sözleri

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Şefaat Üzerine

    Bu kitap ilk önce adademik çevrelerce tanınan M. Hadi Esed'i'nin konuyu genel olrak ele alıp değe ...
  • Mizan’ul Hikmet 6. Cilt

    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul-Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim ...