Tarih Hz. Fatıma

Ehl-i Beyt Serisi-2 Hz. Fatıma

Ehl-i Beyt Serisi-2 Hz. Fatıma 65 Sayfa
Yazar : Telif Komisyonu Yayınevi : Kevser

Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu gösteren bir mürşitsiz ve aydınlatıcı ışıksız bırakmamıştır. Buna göre hüccet kullardan önce, kullarla beraber ve kullardan sonra hep vardır. Öyle ki, eğer yeryüzünde sadece iki kişi kalsa, onlardan biri hüccet olur.

İşte tarih boyunca gelen peygamberler ile arkalarından gelen seçkin önderler özveriyi gerektiren hidayet yolunu izlediler, meşakkatli eğitim yolunda yürüdüler. Bu açıdan, ilâhî hüccetlerin, Son Elçi Hz. Muhammed'in (s.a.a) ve onun hak vasilerinin hayatı önem arz etmektedir.

Peygamber efendimizin ve Ehlibeyt İmamları'nın ve onların hakkındaki olaylar üzerinde inceleme yapmanın, fertlerin tarihi olmadığını; bilakis onun, Allah'ın, insanlık tarihi boyunca peygamberlerin dilek ve çabalarının tecelli etmesini istemiş olduğu insanın "ilâhî hidayet ve eğitim" tarihi olduğunu bilmek gerekir. Hz. Peygamber ve Ehlibeyt'i, yeryüzünde kelimenin tam anlamı ve bütün yönleriyle ilahî halifeliğin canlı tecessümü ve yüce örneğidirler.

Ehlibeyt'in her biri hakkında özetle kaleme alınan bu çalışma, onların hayatlarından bazı kesitler; kişilikleri, davranışları ve tutumları hakkında tarihçilerin kaydettikleri ve araştırma kaynaklarında yer verdikleri bazı alıntıları sunmaktan ibarettir…

Ehl-i Beyt Serisi-2 Hz. Fatıma

5 Takdim
12                                  Hz. Fatıma'nın Annesi
33                                                                    Züht
33                                                                    Ali İle Ev İşi Taksimi
34                                                                    Allah Resulü Fatıma'ya Yardım Ediyor
34                                                                    Eşinden Bir Şey İstemeyen Hanım
35                                                                    Müşterek Hayatta Anlayış
35                                                                    En Doğru Sözlü Hanım
35                                                                    İbadet
35                                                                    Başkalarına Dua Etmesi
36                                                                    Örtünme
36                                                                    Mahrem Olmayan Erkeklerden Sakınma
37                                                                    Ev İşlerinin Hizmetçi İle Taksim Edilmesi
38                                                                    Süs Eşyalarının Bağışlanması
39                                                                    Düğün Gömleği
40                                                                    Züht ve Allah Korkusu
41                                                                    Açlık ve Gökten İnen Yemek
44                                                                    Muhtaçlara Yardım ve Bereketli Kolye
48                                                                    Nurlu Örtü
49                                                                    Cennetten Gelen Giysi
50                                                                    Meleklerin Fatıma'ya Yardımı
50                                                                    Ehlibeyt'in Özverisi ve İnsân Suresi'nin İnişi
51                                                                    Fatıma ve Tathir Ayeti
52                                                                    Mübahale'de Allah Resulü'nün Yanındakiler
54                                                                    Babasının Açlığına Ağlaması
54                                                                    Allah Resulü'nün Fatıma'ya Saygısı
56                                      1- Allah'a Hamdüsena
56                                      2- Tevhit ve Allah'ın Sıfatı
57                                      3- Bazı Hükümleri Felsefesi

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar