Tarih Hz. Muhammed Taki

Ehl-i Beyt Serisi-11 İmam Cevad

Ehl-i Beyt Serisi-11 İmam Cevad 47 Sayfa
Yazar : Telif Komisyonu Yayınevi : Kevser

Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu gösteren bir mürşitsiz ve aydınlatıcı ışıksız bırakmamıştır. Buna göre hüccet kullardan önce, kullarla beraber ve kullardan sonra hep vardır. Öyle ki, eğer yeryüzünde sadece iki kişi kalsa, onlardan biri hüccet olur.

İşte tarih boyunca gelen peygamberler ile arkalarından gelen seçkin önderler özveriyi gerektiren hidayet yolunu izlediler, meşakkatli eğitim yolunda yürüdüler. Bu açıdan, ilâhî hüccetlerin, Son Elçi Hz. Muhammed'in (s.a.a) ve onun hak vasilerinin hayatı önem arz etmektedir.

Peygamber efendimizin ve Ehlibeyt İmamları'nın ve onların hakkındaki olaylar üzerinde inceleme yapmanın, fertlerin tarihi olmadığını; bilakis onun, Allah'ın, insanlık tarihi boyunca peygamberlerin dilek ve çabalarının tecelli etmesini istemiş olduğu insanın "ilâhî hidayet ve eğitim" tarihi olduğunu bilmek gerekir. Hz. Peygamber ve Ehlibeyt'i, yeryüzünde kelimenin tam anlamı ve bütün yönleriyle ilahî halifeliğin canlı tecessümü ve yüce örneğidirler.

Ehlibeyt'in her biri hakkında özetle kaleme alınan bu çalışma, onların hayatlarından bazı kesitler; kişilikleri, davranışları ve tutumları hakkında tarihçilerin kaydettikleri ve araştırma kaynaklarında yer verdikleri bazı alıntıları sunmaktan ibarettir…

Ehl-i Beyt Serisi-11 İmam Cevad

5 Takdim
15                                         Adı Ahmed
16                                         Kefen
16                                         Yeten Para
16                                         Elbise
17                                         Ağacın Meyve Vermesi
18                                         İmam Rıza'nın (a.s) Şahadet Haberini Verişi
18                                         Kadı'nın İtirafı
19                                         Komşuyu Kurtarmak
19                                         Hapisteki Adamın Kurtuluşu
21                                         Ebu Salt'ın Kurtuluşu
21                                         Mu'tasım'ın Meclisinde
38                                    1- Ali b. Mehziyar
39                                    2- Ahmed b. Muhammed b. Ebu Nasr el-Bezentî
39                                    3- Zekeriya b. Âdem
40                                    4- Muhammed b. İsmail b. Bezi'

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar