Düşünce ve Araştırma

Eğitimde Yanlış Yöntemler

Eğitimde Yanlış Yöntemler 216 Sayfa
Yayınevi : el-Mustafa Yazar : Dr. M. Rıza Kaimî Mukaddem

Eğitimdeki yanlış yöntemlerden kastımız, eğitimin amacına ulaşmak için eğitmen tarafından uygulanan ancak yıkımdan başka hiçbir etkisi olmayan söylemler, davranışlar ve tavırlardır. bu yöntemler hakkında şimdiye kadar yazılmış eserler ya araştırma eseri değildir ya da bir psikologun elde etmiş olduğu tecrübeleri yazıp kitaplaştırmasıdır. her halükarda bu eserler dinî ve dinin bakış açısını beyan eden eserler değildir ve maalesef bu tarz yöntemler hakkında dinin bakış açısını aktaran derli toplu ve akademik bir kitap henüz yazılmamıştır.

Elinizdeki eser bu eksikliği telafi etmek amacıyla kaleme alınmıştır. Bu kitapta mukaddes kanun koyucunun eğitim yöntemleri alanındaki nehiyler araştırılmış, ayetlerin ve rivayetlerin bu konu hakkındaki bakış açısı ile davranış ve yöntemler analiz edilerek bunların zararlarının, yararlarından çok daha fazla olduğu delillendirilmiştir. Böylelikle İslâmî eğitim ve öğretimin kapsamlı bir şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmuş olacağız. Bu araştırma her ne kadar küçük de olsa, din tarafından beyan edilmiş olan zararlı yöntemleri analiz ederek, İslâm'ın eğitim düzeninin gelişmesine ve düzenlenmesine yardımcı olacaktır.

Eğitimde Yanlış Yöntemler

13 Önsöz
20                                               1. Uygunsuz İsim Koymaktan Sakındırmak
20                                                                                        1.1. Güzel Bir İsim Koyulması Çocuğun Hakkıdır
21                                                                                        1.2. Peygamber’in Uygulamasında Kötü İsimlerin Değiştirilmesi
22                                                                                        1.3. Diğer Rivayetler
25                                               2. Uygunsuz Lakap Koymaktan Sakındırmak
26                                                                                        2.1. Kur’ân-ı Kerim’in Açık Ayeti
27                                                                                        2.2. Nakledilen Hadisler
29                                                                                        2.3. Müslüman’ın Saygınlığı Çiğnenemez
29                                               3. Kötü isimler, Uygunsuz Lakaplar ve Sonuçları
29                                                                                                  3.1. Kötü İsim ve Kişisel Zararları
33                                                                                                  3.2. Kötü İsim ve Toplumsal Zararları
35                                               4. İnsanları Etiketlemek ve Sonuçları
36                                                                                        4.1. İzzet-i Nefis Zarar Görebilir
36                                                                                        4.2. Toplum Dışlayabilir
36                                                                                        4.3. Akrabaları Dışlayabilir
36                                                                                        4.4. Sapkın Kimselere Yönelebilir
36                                                                                        4.5. İyice Yoldan Çıkabilir
37                                               Bölüm Özeti
41                                                                                     1. Dinî Kaynaklarda Ayrımcılık
41                                                                                                                       1.1. Genel Deliller
44                                                                                                                       1.2. Özel Deliller
46                                                                                     2. Eşitliğe Evet, Ayrıma Hayır
47                                                                                     3. Hangi Ayrımcılık Yasaklanmıştır?
50                                                                                     4. Ayrımcılık ve Sonuçları
51                                                                                                                    4.1. Eğitmenlere ve Ebeveyne Yönelik Zararlar
52                                                                                                                    4.2. Üstün Tutulan Öğrenci ve Çocuğa Yönelik Zararlar
54                                                                                                                    4.3. Diğer Öğrencilere ve Çocuklara Yönelik Zararlar
58                                                                                     5. Önlem ve Tedavi
60                                                                                     Bölüm Özeti
64                                                         1. Zorlamanın Dinî Kaynaklarda Yasak Oluşu
77                                                         2. Zorlamanın Tatsız Sonuçları
77                                                                                           2.1. Eğitilmemek
79                                                                                           2.2. İzzet-i Nefsin Tezyifi
79                                                                                           2.3. Nifak ve İkiyüzlülük
80                                                                                           2.4. Misilleme Girişimi
80                                                                                           2.5. Kötülüğü Öğrenme
80                                                         Bölüm Özeti
86                                              1. Allah Kullarını Aşağılamanın Haram Oluşu
88                                              2. Aşağılama Yöntemleri
88                                                                         2.1. Alaya Alma
90                                                                         2.2. Sitem
93                                                                         2.3. Ayıp Arama
95                                                                         2.4. Töhmet
97                                                                         2.5. Sövmek
99                                              3. Aşağılamanın Sonuçları
100                                                                             3.1. Diğer İnsanların Saygınlığını Görmezden Gelmek
100                                                                             3.2. Hayır İşlerden Uzak Durmak
101                                                                             3.3. Tekebbür ve İsyan
101                                                                             3.4. Nifak ve İkiyüzlülük
102                                              Bölüm Özeti
105                                                 1. Kavram Tanımlaması
105                                                                        1.1. Cedel
106                                                                        1.2. Mira’
108                                                 2. Cedel ve Mira’ (Tartışma) Çeşitleri
110                                                                                             1.1. Yerilen Tartışma
118                                                 3. Eğitim Alanında Tartışma Yöntemi
118                                                 4. Tartışmanın Sonuçları
120                                                                              4.1. Bireysel Sonuçlar
122                                                                              4.2. Toplumsal Sonuçlar
125                                                 Bölüm Özeti
129                                                    1. Ayetler ve Hadisler Açısından Söz ve Eylem Uyumu
133                                                    2. Ayetler Açısından Söz ve Eylem Farklılığı
135                                                                                                        2.1. Nifak ve Münafıklarla İlgili Ayetler
136                                                                                                        2.2. Ahdini Bozma ve Ahde Vefasızlıkla İlgili Ayetler
138                                                                                                        2.3. Yalan ve Yalancılarla İlgili Ayetler
140                                                                                                        2.4. Fısk ve Fasıklarla İlgili Ayetler
140                                                    3. Eylemsiz Söyleme Hadislerin Bakış Açısı
142                                                    4. Söz ve Eylem Çelişkisi ve Sonuçları
143                                                                                               4.1. Öğrencide Nefret Uyandırması
144                                                                                               4.2. Öğrencide Güvensizlik Oluşturması
146                                                                                               4.3. Riya ve Nifakı Öğretmek
146                                                                                               4.4. Saygınlığı Kaybetmek
147                                                                                               4.5. Günaha Cesaret Etmek
147                                                    5. Eğitimde Yalanı Kullanmak
154                                                    Bölüm Özeti
157                              1. Tenbih Kavramının Tanımı
159                              2. Cezanın Etkisinin Gerçekleşmesi
160                              3. Ceza Uygulamasının Sınırları
160                              4. Ceza Çeşitleri
161                              5. Cezanın Uygulama Merhaleleri
161                                                              5.1. Görmezden Gelme
162                                                              5.2. Yüz İfadesini Değiştirmek
163                                                              5.3. İma Yoluyla Ceza
163                                                              5.4. Doğrudan Uyarı
164                                                              5.5. Tehdit Etmek
165                                                              5.6. Mahrum Bırakmak
168                                                              5.7. Kınamak
168                                                              5.8. Dayak
171                              6. Metodun Kuralları
171                                                   6.1. Hüsn-ü Zan
171                                                   6.2. Eylemlere Tepki
172                                                   6.3. Öğrencinin Saygınlığının Korunması
172                                                   6.4. Af ve Görmezden Gelmenin Önceliği
173                                                   6.5. Öğrencinin Şartlarını ve Durumunu Göz Önünde Bulundurmak
173                                                   6.6. Özrü Kabul
174                                                   6.7. Acele Etmemek
174                                                   6.8. Hataya Bulaşmadan Önce Hücceti Tamamlama
175                                                   6.9. Dolaylı Uyarılar
175                                                   6.10. Hata Yapıldığına Emin Olmak
175                                                   6.11. Şahsiyeti Değil, Eylemi Kötülemek
176                                                   6.12. Ceza, Sadece Hatalıya Verilir
176                                                   6.13. Öğrencinin Hatayı ve Cezasını Bildiğine Dikkat Etmek
177                                                   6.14. Olumlu Özellikleri Göz Önünde Bulundurmak
177                                                   6.15. Geri Dönüş İçin Yeşil Işık
178                              7. Ceza Metodunun Zararlarını Tanıma
178                                                                     7.1. Ceza ve Suçlamada Acele Etmek
178                                                                     7.2. Ceza ve Yermede Aşırı Gitmek
178                                                                     7.3. Kızgınlık Halinde Ceza Vermek
179                                                                     7.4. Hassas Noktalara Vurmak
179                                                                     7.5. Cezada Gevşeklik ve Afta Aşırılık
180                                                                     7.6. Cezanın Ardından Öğrenciye Suçlu Gözüyle Bakmak
181                              Bölüm Özeti
185                                                                      1. Benlik Algısı Nedir?
187                                                                      2. İnsanın Özsaygıya ve Değerli Hissetmeye İhtiyacı
189                                                                      3. Özsaygı’ya İslâm’ın Bakışı
191                                                                      4. Zararlı Yöntemlerin Özsaygının Yıkımında Etkisi ve Olumsuz Benlik Algısının Şekillenmesi
194                                                                      Bölüm Özeti
199                                                                              1. Bilişsel Etken
200                                                                              2. Psikolojik Etken
200                                                                                                 2.1. Duygular
201                                                                                                 2.2. Ukdelerin Telafisi
202                                                                              3. Eğitimsel Etken
203                                                                              4. Kültürel Etken
204                                                                              5. Diğer Etkenler
206                                                                              Bölüm Özeti
211 Kaynakça

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar