Düşünce ve Araştırma

Doğruya Doğru

Doğruya Doğru 286 Sayfa
Yayınevi : Kevser : Prof. Muhammed Ticani

Elinizdeki bu eser, mütevazi bir çalışmadan ibarettir. Bu eser bir seyahatname sayılabileceği gibi, şahsım itibariyle yeni bir buluşun hikayesidir.

Elbette bu buluş tekniksel keşifler türünden değil, dini anlayışlar ve mezhebi ekollerle ilgilidir. Yani inanç dünyasına ait bir buluştur.

Her bir keşif ve buluşun gerçekte insana has bir özellik olan aklı selimin ve doğru düzgün düşüncenin bir mahsulü olduğunu nazara alarak kitabımı, batılın karanlık bulutları altında aklı selimle hakkı batıldan ayıran ve sözleri adalet terazisinde tartıp makul olan kefesini tercih eden ve ileri sürülen görüşleri kabul ve reddetmeden önce birbirleriyle karşılaştıran ve sözlerin yaldızlısına değil, mantıklısına uyan kişilere ithaf ediyorum.

Doğruya Doğru

5 Takdim
7 Giriş
111                                  Şia ve Ehlisünnet Nazarında Sahabe
117                                  1- Sahabe, Hudeybiye Anlaşması'nda
122                                  2- Sahabe ve "Perşembe Faciası"
129                                  3- Sahabe ve Üsame Ordusu
144                                  1- Kur'ân-ı Kerim'in Sahabe Hakkındaki Görüşü
146                                                                                      1- İslâm'dan Dönme İle İlgili Ayet
148                                                                                      2- Cihad Ayeti
150                                                                                      3- Huşu İle İlgili Ayet
151                                  2- Resulullah'ın Sahabe Hakkındaki Görüşü
151                                                                                 1- Havuz Hadisi
152                                                                                 2- Dünya İçin Yarışmak Hususundaki Hadis
154                                  3- Sahabe'nin, Kendileri Hakkındaki Görüşleri
154                                                                                   1- Resulullah'ın Sünnetini Değiştirdiklerine Dair Sahabenin İtirafı
159                                                                                   2- Ashab'ın Namazı Bile Değiştirmesi
161                                                                                   3- Ashab'ın İtirafları
162                                                                                   4- Ebubekir ve Ömer'in Kendi İtirafları
185                               Bir Âlimle Tartışmam
201                                       1- Hilâfet Hususundaki Naslar
204                                       2- Hz. Fâtıma'nın (a.s) Ebubekir İle İhtilâfı
209                                       3- Hz. Ali (a.s) Uyulmaya Daha Lâyıktır
217                                       4- Ali'ye (a.s) Uymayı Gerekli Kılan Hadisler

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Ehl-i Beyt'e Doğru

    On dört Masum-i pak ve On iki İmam'dan oluşan Ehl-i Beyt, öyle bir Ehl-i Beyt'tir ki, Allah Teala o ...
  • Eğitimde Yanlış Yöntemler

    Eğitimdeki yanlış yöntemlerden kastımız, eğitimin amacına ulaşmak için eğitmen tarafından uygulanan ancak ...