Ahlak ve İrfan Felsefe ve Hikmet

Cemâl Aynası

Cemâl Aynası 366 Sayfa
Yayınevi : el-Mustafa Yazar : İmam Humeyni

Merhum İmam Humeyni'nin en önemli fakat en tanınmayan boyutu, onun ilmi konumudur. O kendisini tüm İslami ilimler alanında yetiştirmiş ender şahsiyetlerdendir; fıkıh alanında yetkin bir müçtehid, felsefe dalında yeni görüşleri olan bir filozof, Kur'an'ın hizmetinde bir müfessir ve irfan konu olunca Allah'ın yeryüzündeki hak ariflerinden biridir.

İmam Humeyni tüm bu alanlarda hem öğrenci yetiştirmiş ve hem de çok kıymetli eserler kaleme almış yahut dersini vermiştir. İşte elinizde bulunan eser o aziz imamın üç önemli kitabını kapsamaktadır.

Birinci kitap Hamd / Fatiha suresinin tefsiri, ikinci kitap büyük bir ahlak dersi niteliğinde olan Cihad-ı Ekber yani insanın nefsi ve şeytan ile yapmış olduğu büyük savaş ve son olarak üçüncü kitap Merhum İmam Humeyni'nin hayatının farklı devrelerinde yazmış olduğu irfanî ve ahlakî mektuplarını içermektedir.

Cemâl Aynası

11                                        Giriş
15                                        Sırru’s Salât Kitabından Hamd Suresinin Tefsiri
15                                                                                             Hamd Suresindeki Bazı Sırlara Kısa Bir İşaret
18                                                                                             Vasl
25                                        Adab’us Salat Kitabından Hamd Suresinin Tefsiri
25                                                                                           Mübarek Hamd Suresinin Kısaca Bir Tefsiri, Allah’a Hamd Etme ve Kıraat Adabı Hakkında
36                                                                                                                                                                                        “El hamdu lillâhi”
41                                                                                                                                                                                        “Rabbil âlemîn”
50                                                                                                                                                                                        “Er rahmânir rahîm”
51                                                                                                                                                                                        “Mâliki yevmid dîn”
59                                                                                                                                                                                        “İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn”
69                                                                                                                                                                                        “İhdinâs sırâtel mustakîm”
83                                        Hamd Suresi’nin Tefsir Dersleri
83                                                                         Birinci Ders
98                                                                         İkinci Ders
111                                                                         Üçüncü Ders
128                                                                         Dördüncü Ders
140                                                                         Beşinci Ders
153                                        İmam’ın Diğer Eserlerinde Hamd Suresi ile İlgili Açıklamaları
153                                                                                                               Hamd Suresinin Fazileti ve Ehemmiyeti
156                                                                                                               “Bismillâhir rahmânir rahîm” Ayetinin Tefsiri
160                                                                                                               “El hamdu lillâhi rabbil âlemîn” Ayetinin Tefsiri
160                                                                                                               “Er rahmânir rahîm” Ayetinin Tefsiri
169                                                                                                               “Mâliki yevmid dîn” Ayetinin Tefsiri
171                                                                                                               “İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn” Ayetinin Tefsiri
173                                                                                                               “İhdinâs sırâtel mustakîm” Ayetinin Tefsiri
180                                                                                                               “Sırâtallezîne en’amte aleyhim” Ayetinin Tefsiri
188                                                                                                               “Gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn” Ayetinin Tefsiri
193                                                       Giriş
197                                                             Dinî İlimler Medreselerine Tavsiye
198                                                             Medrese Öğrencilerine Tavsiye
202                                                             Nefsin Terbiye ve Arıtılmasının Önemi
208                                                             Dinî ilimler Medreselerine Uyarı
214                                                             Allah’ın Lütufları
217                                                             Şaban Ayının Duaları Hakkında
225                                                             İnsanın Hicapları (Perdeleri)
226                                                             İlim ve İman
229                                                             Kendini Islah Etmede İlk Adım
236                                                             Bir Uyarı Daha
243                                                             Giriş
251                                                                   1. Mirza Cevad Hemedani’ye (Hüccet) İrfani Mektup
259                                                                   2 Seyyid Ibrahim Hui’ye (Makberei) Hitaben İrfani Mektup
265                                                                   3 Muhammed Hüseyin Behceti Bey’e Mektup
267                                                                   4 Muhammed Hüseyin Behceti Bey’e Nefis Tezkiyesi ile İlgili Hatırlatmalar
269                                                                   5 Seyyid Ahmed Humeyni Bey’e Ahlaki-İrfani Mektup
293                                                                   6 Fatıma Tabatabai Hanım’a Mektup Ahlaki ve İrfani Öğütler
313                                                                   7 Seyyid Ahmed Humeyni’ye Mektup Ahlaki-İrfani Öğütler
327                                                                   8 Fatıma Tabatabai Hanım’a Mektup
331                                                                   9 Seyyid Ahmed Humeyni’ye Mektup (Doğruluk ve Güvenilirliğinin Onayı)
333                                                                   10 Seyyid Ahmed Humeyni’ye Mektup
337                                                                   11 Fatıma Tabatabai Hanım’a Yadigâr Bir Mektup Şiir ve Ahlaki Öğüt Talebine Cevap
339                                                                   12 Seyyid Ahmed Humeyni’ye (r.a) Ahlaki-İrfani Mektup
345                                                                   13 Fatıma Tabatabai Hanım’a Ahlaki Mektup
351                                                                   14 Fatıma Tabatabai Hanıma Hitaben Ahlaki Bir Yadigâr
353                                                                   15 Seyyid Ahmed Humeyni’ye İrfani-Ahlaki Mektup
363                                                                   16 Ali Humeyni’ye Hediye
365                                                                   17 Fatıma Tabatabai Hanım’a Mektup

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Gerçeğe Giden Yol

    Hadis Faciası ve Hadis Gerçeği Mezheplerin Çıkış Zamanı Şia'nın Tarihçesi Peygamber ...
  • İmam Humeyni'nin Liderlik Tarzı

    Hiç şüphesiz İmam Humeyni, çağımızın bilge bir şahsiyetidir. Tevhid rayihası onun varlığına sinmiş ...