Tarih Hz. Ali

Bilinmeyen Simasıyla Hz. Ali

Bilinmeyen Simasıyla Hz. Ali 158 Sayfa
Yazar : Murtaza Mutahhari Yayınevi : Kevser

Ali (a.s) beden ve ruh kemalini bir araya toplamıştı. Geceleri ibadete başladığında, Allah'tan gayri her şeyden kopar; gündüzleri halkın arasında, onlardan biri gibi yaşardı. Gündüzleri gözler onun eşitlik ve fedakârlık örneği davranışlarına şahit olurdu; kulaklar bilgece öğüt ve sırlar işitirdi ondan. Geceleriyse yıldızlar, Rabbine yakaran Ali'nin (a.s) yaşlı gözlerine şahit olur, gökler onun coşkulu duaları ve âşıkane münacatlarını dinlerdi mahut bir sessizlikle.

Ali (a.s) hem din âlimiydi hem bilge, hem arifti hem sosyal lider, hem zahitti hem asker, hem hâkimdi hem işçi, hem hatipti hem yazar. Kısacası Ali (a.s) tam anlamıyla ve bütün güzellikleriyle kâmil bir insandı...

Elinizdeki kitap, bir giriş ve iki bölümden müteşekkil bu eserin giriş bölümünde çekicilik ve iticiliğin genel anlamlarına ilaveten, insanların çekicilik ve iticilikleri genel bir çerçevede işlenmiştir. Birinci bölümde İmam Ali'nin (a.s), onu hakkıyla tanıyan her insanda hayranlık uyandıran nadide kişiliğinin cazibesi ve bu cazibenin etki ve faydaları ele alınmıştır. İkinci bölümde de o Hazret'in kimleri, ne tür hasletlere sahip insanları kendisinden uzaklaştırdığı boyutu, iticiliği incelenmiştir.

Bu iki bölümden sonra elde edilen netice, İmam Ali'nin (a.s) iki boyutlu ve iki ayrı güce sahip olduğudur ki, ona uyan ve onun okulunun öğrencisi olmak isteyen de, onun gibi olmalı ve bu iki zıt gücü, yani çekicilik ve iticiliği bir arada taşımalıdır.

Bilinmeyen Simasıyla Hz. Ali

5 Takdim
15                         Çekim ve İtim Kanunu
17                         İnsan Dünyasında Çekim ve İtim Gücü
19                         İnsanların Çekicilik ve İticilikleri Farklıdır
28                         İKİLİ GÜÇ SAHİBİ İMAM ALİ (A.S)
33                                                        GÜÇLÜ ÇEKİMLER
37                                                        SEVGİ VE AŞK OKULU: ŞİÎLİK
40                                                        Sevgi İksiri
45                                                        ENGELLERİ AŞMA, KAFESLERİ KIRMA
47                                                        YAPICI MI, YIKICI MI?
53                                                        Evliyaya Sevgi ve Saygı Beslemek
57                                                        Sevgi Faktörünün Toplumdaki Gücü
60                                                        NEFİS TEZKİYESİNİN EN İYİ YOLU
69                                                        İSLÂM TARİHİNDEN ÖRNEKLER
78                                                        KUR'ÂN VE SÜNNET'TE İMAM ALİ SEVGİSİ
84                                                         İMAM ALİ'NİN ÇEKİCİLİĞİNİN SIRRI
91                                                Ali'nin Düşman Kazandıran Tutumları
94                                                 NAKİSİN, KASİTİN VE MARİKİN
97                                                HARİCÎLERİN ORTAYA ÇIKIŞI
106                                                 HARİCÎLERİN AKİDEVÎ USULLERİ
107                                                Halifelik Konusunda Haricîlerin Görüşü
109                                                Halifeler Konusunda Haricîlerin Görüşü
110                                                Haricîlerin Çöküşü
111                                                Slogan Mı, Ruh ve Öz Mü?
119                                                 İMAM ALİ VE DEMOKRASİ
122                                                Haricîlerin İsyanı
124                                                 HARİCÎLERİN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ
147                                                 KUR'ÂN'I MIZRAKLARA TAKMA POLİTİKASI
152                                                 NİFAKLA SAVAŞMANIN GEREKLİLİĞİ
155                                                 ALİ (A.S) GERÇEK İMAM VE ÖNDER

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Âl-i Aba

    ...
  • Tefsir Ekolleri c.1

    Elinizdeki çalışma, ilk müfessirleri tanıtmada yeni bir kategorilendirmeye gitmiştir ve muhteva bakımında ...