Ahlak ve İrfan Kur'an ve Hadis

İbretli Öyküler 4.Cilt

İbretli Öyküler 4.Cilt 160 Sayfa
Yayınevi : İmam Ali (a.s) Müessesesi Yazar : Mahmud NASIRİ


“Bihar’ul- Envar” kitabı Şia’nın en büyük hadis kaynaklarından biridir. Bu kitap, İslamî maarif ve bilgilerin büyük bir ansiklopedisi hükmündedir.
Bu değerli kitapta merhum Allame Meclisî tüm hadis ve rivayetleri özel bir tertip ve tanzim ile bir araya toplamıştır. Bu çalışmalarında kendi zamanının alim ve talebelerinin yardımlarından da faydalanmıştır. Allame Meclisi mezkur kitabın tedvini için ülkenin çeşitli yörelerinden gerekli olan bir çok kaynaklar toplamaya başlamış ve bu yol uğrunda elinden gelen gayreti sarf etmiştir.
Bihar’ul- Envar kitabının asıl mevzusu hadis, peygam-berlerin yaşam tarihleri ve Masum İmamların (a.s)hayatlarıyla ilgilidir. Hadisleri tefsir ve şerh ederken, pek çok fıkhi, tefsiri, kelami, tarihi, ahlaki vb. kaynaklar-dan yararlanmıştır.

Önsöz'den

İbretli Öyküler 4.Cilt

9 Takdim
20                                      1- Günahlar Nasıl Dökülüyor?
21                                      2- Şükreden Kul
22                                      3- Dünya Hayati
23                                      4- Cennet Bahçelerini Dünya Hurmasına Satan Şahıs!
25                                      5- Güzel Hasletler
26                                      6- Amel Defterinde Küçük Yalan
26                                      7- Dili Korumak
27                                      8- Mutlu İnsan
29                                      9- Ölülerin Dirilmesi
29                                      10- Ahir Zamanın Alametleri
34                                      11- Adalet Mazharı Ali (a.s)
36                                      12- Ahiret Düşüncesinde
37                                      13- Kardeşinin Kalbi Bizimle miydi?
38                                      14- İki Rekat İhlaslı Namaz
39                                      15- Ramazan Ayında Şarap
40                                      16- İslam’da Sade Yaşayış
42                                      17- Neden Dualarımız Kabul Olmuyor
44                                      18- Hz. Ali’ye Duyulan Sevgi
45                                      19- Müminlerin Ruhlarının Toplandığı Yer
46                                      20- Bal Kabı Olayı
48                                      21- Kızartılmış Demir Hikayesi
50                                      22- Hz. Fatıma (a.s)’ın İffet ve Edebi
51                                      23- Hz. Fatıma (a.s)’ın Eğitiminden Bir Parıltı
55                                      24- İmam Hasan (a.s)’ın Göz Yaşları
57                                      25- Vahiy Mektebinde Bir Çocuk
57                                      26- İmam Hasan (a.s)’ın Muaviye’ye Cevabı
58                                      27- Nübüvvet Ağacından Bir Dal
59                                      28- Şakacı Adam
60                                      29- İmam Hüseyin (a.s) ve Fakir
61                                      30- İmam Hüseyin (a.s)’ın Elçisi
63                                      31- İmam Hüseyin (a.s)’ın Ziyaretçisi
64                                      32- Eli Boş ve İşsiz Adam
65                                      33- Zavallı İnsan Oğlu!
65                                      34- Deruni İnkılâp
67                                      35- İmam Muhammed Bakır (a.s)’dan Bir Mucize
68                                      36- Cinler İmam Muhammed Bakır (a.s)’ın Huzurunda
69                                      37- Kumrunun Eşinden Şikayeti
70                                      38- Batıl İçin Hak Terk Edilmemeli
71                                      39- İmam Cafer Sadık (a.s) ve Dilenci
73                                      40- Mazeret Yolunun Kapanması
74                                      41- Yanlış Tefsirlerin Tehlikesi
77                                      42- Hakaret Yasak!
77                                      43 – Aslanlarla Yük Taşıyabilme
78                                      44 – Şiddetli Sıcakta Çalışmak
79                                      45 – Ani Ölümden Kurtuluşun Yolu
80                                      46- Zorluk ve Sıkıntılardan Şikayet
81                                      47- Dua ve İnfakın Kabul Olma Şartları
83                                      48- Anneye Karşı Kabalık Yapan
83                                      49- İmalı Öğüt
84                                      50- Doğru İnanç
85                                      51- Cennet Kokusunun Kendilerine Ulaşmayacağı Kimseler
86                                      52- Kendi Zamanının En Çok İbadet Edeni
87                                      53- İmam Musa Kazım (a.s)’ın Şialara Teveccühü
89                                      54- İşin Değeri
90                                      55- Zalimlerle Yardımlaşmak Yasak
91                                      56- Herkesten Daha Yakın!
92                                      57- İmam Rıza (a.s) ve Yolda Kalan Yolcu
93                                      58- Önce Anlaşma Sonra İş
94                                      59- Babayla İyi Geçinmenin Gerekliliği
95                                      60- Rabbani Alimlerden Takdir
96                                      61- İmam Cevad (a.s)’ın Dostlarından Birine Mektubu
96                                      62- İmam Hadi (a.s) Fakirlerin Kervansarayında
97                                      63- İmam Hadi (a.s)’ın Evine Saldırı
99                                      64- Sıkıntı Anında Allah’ın Nimetlerinin Hatırlatılması
100                                      65- Yüzük Kaşı!
101                                      66- İmam Hasan Askeri (a.s) ve İşkenceciler
102                                      67- İmam Hasan Askeri (a.s)’ın Alimlerden Birine Mektubu
103                                      68- Resulullah (s.a.a)’ın Sözlerinde Mehdi (a.s)’ın Gaybeti
104                                      69- Hz. Ali (a.s)’ın Sözünde İmam Mehdi (a.s)’ın Gaybeti
105                                      70- İlginç Bir Öykü
108                                      71- Mukaddes-i Erdebîlî İmam Zaman (a.s)’ın Huzurunda
112                                                                                        72- Cuveyber’in Zülfa İle Evlenme Macerası
113                                                                                        Cuveyber Görücülüğe Gidiyor
116                                                                                        Cuveyber Gerdekte
118                                                                                        73- O Benim de Annemdi
120                                                                                        74- Şiî Alimin Sünni Alimle Tartışması
124                                                                                        75- Selman-i Farsî ve Baygın Genç
125                                                                                        76- Kendine Kötülük Yapma!
125                                                                                        77- Değersiz Savaş
126                                                                                        78- Hz. Ali’nin Sevgisi Uğrunda El, Ayak ve Dilin Kesilmesi
128                                                                                        79- Meleklerin Gusül Verdiği Hanzele
130                                                                                        80- İslam Döneminde Mızrağa Vurulan İlk Baş
132                                                                                        81- Deli Bilgin!
134                                                                                        82- Ayakkabısının Biri Elinde Diğeri İse Ayağında
135                                                                                        83- Sekiz İmamın Huzuruna Varan Kadın
137                                                                                        84- Hazır Cevap
138                                                                                        85- Yiğit Anneden Yiğit Oğul
140                                                                                        86- Aferin Böyle Yiğit İnsanlara
142                                                                                        87- Peygamber (s.a.a)’in Hanımına İftira
148                                                       88- Hz. İbrahim’le Cennet Arkadaş
150                                                       89- Cebrail’in Müjdesi
150                                                       90- Ne Mal Ebedi Kalır Ne de Evlat!
151                                                       91- Temiz Dil ve Temiz Kalpten Çıkan Duanın Kabul Olması
152                                                       92- Allah’ım Uygun Olanı Yap!
153                                                       93- Kimle Oturup Kalkalım?
153                                                       94- Yapılması Emredilen Beş Şey
155                                                       95- Davud Peygamberin Arkadaşı
157                                                       96- Hızır (a.s)’ın Köle Olarak Satılması!

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar