Ahlak ve İrfan Kur'an ve Hadis

İbretli Öyküler 2.Cilt

İbretli Öyküler 2.Cilt 230 Sayfa
Yayınevi : İmam Ali (a.s) Müessesesi Yazar : Mahmud NASIRİ


“Bihar’ul- Envar” kitabı Şia’nın en büyük hadis kaynaklarından biridir. Bu kitap, İslamî maarif ve bilgilerin büyük bir ansiklopedisi hükmündedir.
Bu değerli kitapta merhum Allame Meclisî tüm hadis ve rivayetleri özel bir tertip ve tanzim ile bir araya toplamıştır. Bu çalışmalarında kendi zamanının alim ve talebelerinin yardımlarından da faydalanmıştır. Allame Meclisi mezkur kitabın tedvini için ülkenin çeşitli yörelerinden gerekli olan bir çok kaynaklar toplamaya başlamış ve bu yol uğrunda elinden gelen gayreti sarf etmiştir.
Bihar’ul- Envar kitabının asıl mevzusu hadis, peygam-berlerin yaşam tarihleri ve Masum İmamların (a.s)hayatlarıyla ilgilidir. Hadisleri tefsir ve şerh ederken, pek çok fıkhi, tefsiri, kelami, tarihi, ahlaki vb. kaynaklar-dan yararlanmıştır.

Önsöz'den

İbretli Öyküler 2.Cilt

9 Takdim
13 Önsöz
18                                               1- Hareket Bizden Bereket Allah’tan
20                                               2- Bir Yıl Cihattan Daha Hayırlı!
21                                               3- Annenin Rizayeti
23                                               4- Zenginin Kenarında Bir Fakir
25                                               5- Dinin Sırtından Ekmek Yemek Yasak
26                                               6- En Güçlü İnsan
27                                               7- İslam Peygamberi (s.a.a) ve Kısas
31                                               8- Peygamber (s.a.a.) ve Çoban
33                                               9- Günahlarınızı Küçük Saymayınız!
35                                               10- Dünyaya Tapmanın Tehlikesi
39                                               11- Altın ve Gümüşten Bina
40                                               12- Uykusuz Genç
42                                               13- Gece Karanlığında Allah’a Yakarış
46                                               14- İftar Sofrası
48                                               15- Değerli Gerdanlık
51                                               16- Günahtan Korkma
53                                               17- Oğlunun Nikahında Olan Bir Kadın!
58                                               18- Omuzda Bir Kadife
59                                               19- Sen Burada Dur
63                                               20- Cennetin En İyileri
65                                               21- Arpa Ekmeğini İnfak Etmek
68                                               22- İmam Hasan (a.s)’ın Cazibesi
70                                               23- Mali Yardımı Almanın Şartları
73                                               24- İmam Hüseyin (a.s)’ın Evlenmesi
76                                               25- İlmin Mükafatı
79                                               26- Babanın Bedduası
84                                               27- Kerbela Toprağından Bir Avuç
86                                               28- Savaş Meydanında Namaz
88                                               29- Aşura Günü Şehid Olan İlk Kadın
91                                               30- Şehidlerin Efendisine Göz Yaşı Dökmek
94                                               31- Örnek Tavır
96                                               32- İmam Zeyn’ul- Abidin (a.s) ve İbadetin Önemi
100                                               33- Nasıl Dua Etmeli?
101                                               34- İmam Zeyn’ul- Abidin (a.s)’ın, Oğluna Tavsiyeleri
103                                               35- İmam Seccad, Hz. Ali’nin İbadetinden Sözediyor
104                                               36- Efendice Bir Tavır
105                                               37- Bir Evliliğin Macerası
108                                               38- Cahilce Kınama
110                                               39- Allah’ı Tanımanın En İyi Yolu
112                                               40- En Büyük Günah
114                                               41- Ahvaz Valisi Neccaşi’nin Cömertliği
117                                               42- Gençliği Zayi Etmek
118                                               43- Cenneti Bize Garanti Et
120                                               44- Beni Allah’a Yönelt
122                                               45- Allah Teala Sığınaksızların Sığınağı
124                                               46- Ebu Hanife İmam Sadık (a.s)’ın Huzurunda
128                                               47- Sila-i Rahim ve Uzun Ömrün Sırrı
130                                               48- İmam Kazım (a.s)’ın Harun’la Münazarası
133                                               49- İmam Öldüren Şia
139                                               50- Aslanın Lokması Olan Büyücü
141                                               51- Bir Kadının Azameti
145                                               52- Kimseyi Küçük Saymayalım
148                                               53- İmam’ın Kabrine Sığınan Ceylan
150                                               54- Akıllıyla Arkadaş Olmak
151                                               55- Cazip Bir Münazara
156                                               56- Eğlence ve Şenlik Meclisi Bozuldu
159                                               57- Beğenilmiş Akaid (İnanç)
162                                               58- Peygamberin Kemiği ve Rahmet Yağmuru
164                                               59- Güçlü Olmak İstiyorsan Et Ye
165                                               60- Gizli Bir Görev
182                                                        61- Hz. Selman (r.a) ve İbadet
186                                                        62- Halkın En İhtiyaçsızı
188                                                        63- Büyük Şahsiyetlerin Tavırı
190                                                        64- Hz. Ali ve Ailesiyle Düşmanlık
193                                                        65- Kıskançlığın Neticesi
197                                                        66- Emanetin Sahibine İadesi
200                                                        67- Selman-ı Farsi ve Kanaat
201                                                        68- Yeni Müslümanın Hikayesi
204                                                        69- Şaşırılacak Bir Sabır
207                                                        70- Meleğin Duası
210                                                       71- Hz. Süleyman ve Serçe
212                                                       72- Değerli Genç
216                                                       73- Dünyanın Vefasızlığı
217                                                       74- Hayat Arkadaşi İle İstişare
219                                                       75- Tedavi Edilmeyen Hastalık
220                                                       76- Lokmanın Vasiyeti
223                                                       77- Altın Kerpiçler
225                                                       78- Salih Oğuldan Dolayı Bağışlanma
226                                                       79- Yeryüzünü Altınla Doldursalar da!...
228                                                       80- Alemde En Şiddetli Şey
229                                                       81- Yeryüzüne Dökülen İlk Kan

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar