İnanç

Büyük Dinleri Tanımak

Büyük Dinleri Tanımak 336 Sayfa
Yayınevi : el-Mustafa Yazar : Hüseyin Tevfikî

"Büyük Dinleri Tanımak" adlı bu kitap, günümüz dünyasının yaşayan büyük dinlerini tanıtma amacıyla üniversitelerin ilahiyat bölümü öğrencileri ve yine din havzalarında dini ilimlerle meşgul olan talebelerin faydalanması amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmacılar bu kitapta büyük dinlerde söz konusu olan inanç, gelenek ve ahlaki öğretilerin yanı sıra birçok faydalı konuyla tanışıp, onların kısa tarihçeleri ve beşeri kültüre olan etkileriyle tanışma fırsatı bulacaklardır.

Kitabımızın değerli yazarı, her dinin önemi doğrultusunda detaylı ve geniş araştırmalarda bulunmuş, o dinin can alıcı noktalarını ve seçkin özelliklerini ön plana çıkarma gayreti içerisinde olmuştur.

Bu kitap, İslam dini hakkında yeterli bilgi sahibi olup, bu din hakkında araştırma zarureti hissetmeyen kimseler için yazılmış olduğundan kitabımızın içinde yüce İslam dini ele alınmamış, bunun yerine X. bölümünde İslam'ın inanç ve amellerinden bir kısmı diğer dinlerle mukayese edilmiştir.

Büyük Dinleri Tanımak

13                           1- Din, Mezhep, Millet ve Şeriatın Tanımı:
14                           2- “Din” veya “Dinler”
15                           3- Sosyolojide Din
16                           4- Dinin Aşamaları
16                           5- Dinler Biliminin Faydası
18                           6- Dinlerin Sınıflandırılması
18                           7- Dinlerin Değerlendirilmesi
19                           8- Yerli ve Yerli Olmayan Din
20                           9- Günümüzde Dindarlık
20                           10- Hepsi ve Hiçbiri
23                               1- İlkel İnsanın Dini
23                               2- İlkel Dinlerin Ortak Unsurları
27                               3- Animizm
31                                1. Mısır
33                                2. Babil
34                                3. Yunanistan
37                                4. Roma
42                                      1. Hinduizm
54                                      2. Caynizm (Jainizm)
56                                      3. Budizm
62                                      4. Sihizm
67                                  1. Konfüçyüs İnancı
70                                  2. Taoizm
72                                  3. Şinto
77                              1. Mağan Dini
77                              2. Zerdüşt Dini
84                              3. Mithraizm
85                              4. Mani Dini
87                              5. Mazdek Dini
93                                                 1. Cahiliye Dönemi Araplarının Din Anlayışı
94                                                 2. Arapların Tanrıları
95                                                 3. Allah’a İman
95                                                 4. Rahatsız Edici Ruhlar
95                                                 5. Sabiiler
101                             1. İbraniler
102                             2. Hz. İbrahim
104                             3. İsmail (as) ve İshak (as)
105                             4. Hz. Yakub (İsrail)
107                             5. Hz. Musa (as)
107                             5. Hz. Musa (as)
113                             6. İsrailoğullarının Tarihi
125                             7. Tanah (Eski Ahit)
133                             8. Talmud
136                             9. Kabala
136                             10. İnançlar
140                             11. Hükümler
142                             12. Yahudi Bayramları
145                             13. Yahudi Fırkaları
150                             14. Mesiha’nın Gelişini Beklemek
159                                   1. Hz. İsa’nın Zuhur Dönemi
159                                   2. Hz. İsa’nın Zuhurunun Öngörüsü
160                                   3. Hz. İsa’nın Varlığı Hakkında Araştırma
161                                   4. Mesiha’yı Bekleme
162                                   5. Hz. İsa’nın Yaşamı
164                                   6. Hz. İsa’nın Kıyamı
166                                   7. Hz. İsa’nın Akıbeti
168                                   8. Resuller
172                                   9. Hz. İsa’nın Risaleti
175                                   10. Kilise’nin Kuruluşu
176                                   11. Hıristiyanlığın Yayılması
177                                   12. Teolojik Anlaşmazlıklar
177                                   13. Rum’da Hıristiyanlık
178                                   14. Takvalılar Örneği Hz. İsa (as)
179                                   15. Papalar
186                                   16. Diğer Hıristiyan Düzenleri
187                                   17. Yeni Ahit
192                                   18. Kitab-ı Mukaddesin İtibarı
197                                   19. İnançlar
209                                   20. Yedi Mukaddes Ayin
214                                   21. Hıristiyan Bayramları
216                                   22. Kilisede Ayrılık
217                                   23. Hıristiyan Fırkaları
219                                   24. Ruhbanlık
221                                   25. Kilise Konseyleri
223                                   26. Dini Reform
227                                   27. Hıristiyanlıkta Eskatoloji
229                                   28. Hz. İsa’nın Dönüş Heyecanı
233                                   1. Nur ve Karanlık
236                                   2. İsim: Kendiliğinden Ortaya Çıkan İsimler ve Belirlenen İsimler
237                                   3. Son Din veya Sonraki Dinin Müjdesi
238                                   4. Hakkaniyet
239                                   5. Teoloji Sistemleri
243                                   6. İnsanın Helakı ve Kurtuluş Doktrini
244                                   7. Arınma
246                                   8. Din Değiştirmek
248                                   9. Allah’ın Gücü Olan Din, Allah’ın Sevgisi Olan Din, Allah’ın Rahmeti Olan Din
248                                   10. Allah’ı Tanıma
273                                   11. Peygamberleri Tanıma
283                                   12. Hükümet
294                                   13. Eskatoloji
306                                   14. Katılık ve Esneklik
308                                   15. İyilik
308                                   16. Beslenme
309                                   17. Şarap İçmek
310                                   18. Örtünme
312                                   19. Evlilik
317                                   20. Boşanma
318                                   21. Kısas, Diyet ve Af
318                                   22. Pak ve Necis
320                                   23. Sünnet
320                                   24. İbadetler
321                                   25. Kıble ve Kutsal Mekânlar
322                                   26. Dinlerin Mukaddesatı
331 Kaynakça

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Akait Dersleri

    Akait ve temel düşünceler, her değer sisteminin ve her düzenli ideolojinin temelini oluşturmakta bilin ...
  • Ölümle Başlayan Yolculuk

    Bu kitap ayet ve rivayetlerden ilhamla ölüm sonrası hayatı ve Berzah aleminde ruhların durumunu, akıcı, kol ...