Ahlak ve İrfan

Ahlakî Eğitim

Ahlakî Eğitim 167 Sayfa
Yayınevi : el-Mustafa Yazar : Dr. Muhammed Davudî

Müslüman alimlerin görüşüne göre ahlâk ilmi en yüce ilimdir. İbni Miskeveyh bu hususta şöyle söylemektedir:

"Bu ilim diğer tüm ilimlerden daha iyidir. İnsanın davranışını, insan olduğu için iyileştirmeye çalışmaktadır."

Nitekim bu kitapta yazarın tüm himmeti, ahlâki eğitim hususunda Peygamber (s.a.a) ve Ehli Beyt'in (a.s) en önemli meseleler ve konular hakkındaki eğitim yöntemlerini sunmak ve o yüce insanların görüşlerini keşfederek bir araya toplamaya çalışmak olmuştur. Bu hedefe ulaşmak için imkan dahilinde ahlâki eğitim hususunda yazılmış Arapça, Farsça ve İngilizce kaynak ve eserler incelenmiştir. Daha sonra Masumların (a.s) yöntemleri rivayet, hadis ve tarih kitaplarından seçilmiştir. Son olarak ahlâki eğitim mesele ve konuları bu yöntemlerle karşılaştırılmış, geleneksel içtihad ve istibnat yolundan istifade edilerek delillendirilmiş, istihraç edilerek bölümlendirilmiş ve bir araya toplanmıştır. Ortaya çıkan ahlâki eğitim görüşlerine bakıldığında Peygamber (s.a.a) ve Ehli Beyt'in (a.s) konuya bakış açısı gözler önüne serilmiştir.

Ahlakî Eğitim

13 Önsöz
21                           Lügat
21                                 Ahlâk
21                                 Ahlâk İlmi
23                                 Ahlâkî Eğitim
24                                 Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’in (a.s) Eğitimsel Siyeri
29                                 Ahlâkî Eğitimin Sınırları ve Edep Öğretimiyle İlişkisi
32                                 Ahlâkî Eğitimin Diğer İlimlerle İlişkisi
32                                 Ahlâkî Eğitimin Tarihçesi
33                                 Kitabın Konusuna Genel Bir Bakış
37                                                                                              Ahlâkî Eğitimle İlgili Görüş ve Düşünceler
37                                                                                                                                                  Ahlâkî Eğitimle İlgili Bazı Eski Yunan Düşünürlerin Görüşleri
37                                                                                                                                                  Sokrat ve Eflatun’a Göre Ahlâkî Eğitim
40                                                                                                                                                  Aristo’ya Göre Ahlâkî Eğitim
42                                                                                                                                                  Bazı Müslüman Düşünürlere Göre Ahlâkî Eğitim
42                                                                                                                                                  Hâce NâsiruddînTûsî’ye Göre Ahlâkî Eğitim
47                                                                                                                                                  Ebu Hamit Gazalî’ye Göre Ahlâkî Eğitim
51                                                                                                                                                  Ahlâkî Eğitimle İlgili Bazı Batılı Çağdaş Psikologların Görüşü
51                                                                                                                                                  Piaget’ye Göre Ahlâkî Eğitim
54                                                                                                                                                  Kohlberg’e Göre Ahlâkî Eğitim
58                                                                                                                                                  Turiel’e Göre Ahlâkî Eğitim
59                                                                                                                                                  Gillikan’a Göre Ahlâkî Eğitim
59                                                                                                                                                  Ahlâkî Eğitimle İlgili Yaklaşımlar
59                                                                                                                                                  Batılı Düşünürlerin Ahlâkî Eğitim Yaklaşımları
63                                                                                                                                                  Ahlâkî Eğitim Yaklaşımlarının Sınıflandırılması
65                                                                                                                                                  Ahlâkî Eğitim Yaklaşımlarının İncelenmesi Ve Eleştirilmesi
65                                                                                                                                                  Ahlâk Yaklaşımları
70                                                                                                                                                  Ahlâkî Eğitim Yaklaşımları
75                                                                                              Müslüman Düşünürlerin Ahlâkî Eğitim Yaklaşımları
81                                                                                                    Hedefin Anlamı
82                                                                                                                   Siyerde Ahlâkî Eğitimin Hedefi
81                                                                                                    Hedef Belirleme Zarureti
82                                                                                                                            1- Erdemlerin Eğitimi ve Aşağılıkların Ortadan Kaldırılması (Ahlâkî değerlere Amelde Bağlı Kalma Gücünün Eğitilmesi)
84                                                                                                                            2- Ahlâkî Anlayış ve Akıl Etme Eğitimi
90                                                                                                    Özet
93                                                                                                                   Temel ve Esas Kavramları
94                                                                                                                                            İlk Temel: Ahlâk ve Dinin İç İçe Oluşu
97                                                                                                                                            İkinci Temel: Amelin Salih Olması ve Âmilin İsteklendirmesi
100                                                                                                                                            Üçüncü Temel: Aklın ve Vahyin Birbirini Tamamlayıcı Olması
103                                                                                                                                            Dördüncü Temel: Ahlâkî Erdem ve Esasın İç İçe Oluşu
108                                                                                                                                            Beşinci Temel: Ahlâkın Mertebelerinin Olması
108                                                                                                                                            Ahlâk Mertebeleri ve Derecelerinin Sayısı
115                                                                                                                                            Ahlâk Dereceleri ve Mertebelerinin Sırası
119                                                                                                                                                                                        Altıncı Temel: Akıl ve Cehalet Ordularının Bitmeyen Kavgası
121                                                                                                                                            Özet
127                                                                                                     1- Ortam Hazırlayan Yöntemler
127                                                                                                                                    a) Öğrencinin Bozuk Çevrelerden Kaçınması
129                                                                                                                                    b) Kötü Huy Sahipleriyle Görüşmekten Kaçınmak
130                                                                                                                                    c) Toplumda Ahlâkî Atmosferin Oluşturulması
131                                                                                                                                    d) Muhabbet ve İhsan
133                                                                                                     2- Ahlâkî Basiret ve Bilinç Eğitimi Yöntemleri
134                                                                                                                                                        a) Öğrenciyi Ahlâkî Öğretilerle Aşina Kılma Yöntemleri
147                                                                                                     3- Beğenilen Ahlâkî Adetlerin ve Yönelişlerin Eğitimi Yöntemleri
147                                                                                                                                                                            a) Terğib (İsteklendirme) ve Terhib (Korkutma)
149                                                                                                                                                                            b) İmani Sebeplerin Uyandırılması
150                                                                                                                                                                            c) Örnek Sunulması
151                                                                                                                                                                            d) Beğenilen Davranışların Nefse Tavsiye Edilmesi ve Yüklenmesi
152                                                                                                                                                                            e) Erdemleri Emretmek ve Alçaklıklardan Alıkoymak
157                                                                                                     4- Kötü Huyları Islah Etme Yöntemleri
157                                                                                                                                              a) Görmezden Gelmek
158                                                                                                                                              b) Uyarmak
159                                                                                                                                              c) Mükâfat Sözü Vermek
160                                                                                                                                              d) Sert Davranma
161                                                                                                                                              e) Toplumsal Baskı Oluşturmak
162                                                                                                     Özet
163 Kaynaklar

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar