Kur'an ve Hadis Hz. Ali

1001 Hadis Işığında İmam Ali

1001 Hadis Işığında İmam Ali 368 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Ali Rıza Sabiri

Hz. Peygamber (s.a.a):

* Ya Ali, Allah'ı benden ve senden başkası hakkıyla tanımamıştır. Ve seni Allah'tan ve benden başka kimse hakkıyla tanımamıştır. (21. Hadis)

* Eğer insanlar Ali b. Ebî Tâlib'in sevgisinde birleşselerdi, Allah (cehennem) ateşini yaratmazdı. (816. Hadis)

* Hiç şüphesiz Ali'de öyle hasletler (özellikler) vardır ki, eğer onlardan bir tanesi bile bütün insanlarda olsaydı, fazilet olarak onunla yetinirlerdi. (34. Hadis)

* Ali b. Ebî Tâlib, cennet kapısına asılmış bir halkadır. Kim ona tutunursa, cennete girer. (514. Hadis)

1001 Hadis Işığında İmam Ali

14 Takdim
30            İmâm Ali'nin İslâm'ı ve İmânı
30                                                 İlk Müslüman Olan
31                                                 İlk İman Eden
31                                                 İmâm Ali'nin İmanının Ağırlığı
32                                                 İmâm Ali, Resulullah'ın Eğitiminde
33                                                 İmâm Ali'yi Tanımanın Zarureti
34                                                 Ali'ye Bakmak İbâdettir
35                                                 Ali'yi Anmak, İbâdettir
35                                                 Ali'nin Zikri, Meclislerin Ziyneti
35                                                 İmâm Ali'nin Faziletlerini Yaymanın Fazileti
37                                                 Eğer Bazıları Senin Hakkında, İsâ (a.s) Hakkında Dediklerini Demeselerdi
38                                                 Sen Olmasaydın, Benden Sonra Müminler Tanınmazdı
40            İmâm Ali'nin İlmi
44                                Kitab'ın İlmi, İmâm Ali'nin Yanındadır
45                                İmâm Ali, Resulullah'ın İlim Kapısı
46                                Resulullah, İmâm Ali'ye Bin İlim Kapısı Öğretmiştir
47                                İmâm Ali, Peygamber'in İlim Şehrinin Kapısıdır
49                                İmâm Ali, Peygamber'in İlim Hazinesinin Anahtarıdır
50                                İmâm Ali, Fıkıh Şehrinin Kapısıdır
50                                İmâm Ali, Hikmet Şehrinin Kapısıdır
51                                Beni Kaybetmeden, Sorun Bana
52                                Perdeler Kalksa, Yakinim Artmaz
53                                İmâm Ali'nin Elifsiz Hutbesinden Bölümler
54                                İmâm Ali'nin Noktasız Hutbesinden Pasajlar
55                                İmam Ali; Ümmetin En İyi Hüküm Verenidir
56                                İmâm Ali'nin Tavizsizliği
56                                Bir Olayda Beş Kişi Arasında Verdiği Hüküm
57                                Bir Erkek ve Bir Kız Çocuk Üzerinde İhtilaf Eden İki Cariye
58                                İki Kadının Bir Çocuk Üzerindeki İhtilafı
59                                Bir Emanet Olayında Verdiği Hüküm
60            İmâm Ali'nin (a.s) İbâdeti
63                                          İMÂM ALİ (A.S), İLK NAMAZ KILAN
63                                          İmâm Ali'nin Abdest ve Namazı
65                                          İmâm Ali Açısından Namazın Fazileti
65                                          İmâm Ali ve Cemaat Namazı
66                                          Bin Rekâtlık Namaz
67                                          İmâm Ali'nin Münâcâtlarından Örnekler
68                                          İmâm Ali'nin İhlası
68                                          İmâm Ali'nin Namazda Her Şeyden Kopması
70            İmâm Ali'nin Ahlâkı ve Sireti
70                                             İmâm Ali'nin Allah'a Tevekkülündeki İhlası
70                                             İmâm Ali'nin Güzel Ahlâkı
71                                             İmâm Ali'nin Tevazusu
72                                             İmâm Ali'nin Tahammülü
73                                             İmâm Ali'nin Sabrı
74                                             İmâm Ali'nin Zühdü
75                                             İmâm Ali'ye Göre Dünya
76                                             İmâm Ali'nin Kılıcını Satmaya Mecbur Kalışı
77                                             İmâm Ali'nin Kanaatkârlığı
78                                             İmâm Ali'nin Yemeği
80            Ali'nin Adaleti ve Beytülmalle İlgili Hassasiyeti
80                                                               İmâm Ali'nin Adaleti
80                                                               İmâm Ali ve Müslümanların Beytülmali
82                                                               İmâm Ali'nin, Kardeşi Akîl'e Karşı Tavrı
83                                                               İmâm Ali'nin Fedakârlıklarından Örnekler
87                                                               İmâm Ali'nin Dul Kadınları Koruması
88                                                               İmâm Ali ve Yetimlerin Kefâleti
88                                                               İmâm Ali'nin Köleleri Azâd Etmesi
89                                                               İmâm Ali'nin, Valilerinden Hesap Sorması
90                                                               İmâm Ali ve Müstaz'aflar
93                                                               İmâm Ali'nin El Emeğindeki Bereket
94                                                               İmâm Ali'nin Cömertliği
95                                                               İmâm Ali'nin Rükû Hâlinde Verdiği Sadaka
100           İmâm Ali'nin Kur'ân'daki Faziletleri
100                                                  Kur'ân Ayetlerinde İmâm Ali'nin Faziletleri
104           İmâm Ali'nin Hadislerdeki Faziletlerinden
104                                                      İmâm Ali'nin Bazı Fazilet ve Makamları
116                                                      Resulullah'ın ve Meleklerin İmâm Ali İle Övünmeleri
117                                                      İmâm Ali'nin Putları Kırmak İçin Resulullah'ın Omzuna Çıkması
118                                                      İmâm Ali ve "Leyletü'l-Mebit" Olayı
121                                                      İmâm Ali ve Mirâc Gecesi
123                                                      İmâm Ali ve Bedir Gecesi
124                                                      Allah'ın İmâm Ali İle Gizli Konuşması
124                                                      İmâm Ali'nin Resulullah İle Özel Konuşması
125                                                      İmâm Ali ve Mübâhele Olayı
130                                                      İmâm Ali ve "Güneşin Geri Getiriliş" Hadisi
131                                                      Güneşin İmâm Ali'yi Selâmlaması
132                                                      "Sergi" Hadisi ve İmâm Ali
134                                                      mâm Ali'nin Kapısından Başka Bütün Kapıların Kapatılması
135                                                      İmâm Ali, İhlâs Suresi Gibidir
138                                                      İmâm Ali, Büyük Haber
139                                                      İmâm Ali, Nûh'un Gemisi Gibidir
140                                                      İmâm Ali, Kurtuluş Gemisidir
141                                                      İmâm Ali Allah'ın Kapısıdır
143                                                      İmâm Ali, Dinin Kapısıdır
143                                                      İmâm Ali, Hidâyet Kapısıdır
144                                                      İmâm Ali, İmân ve Emân Kapısıdır
145                                                      İmâm Ali, Allah'ın Sağlam İpidir
146                                                      İmâm Ali; Ürvetü'l-Vüskâ'dır
147                                                      İmâm Ali, Sırât-ı Müstakîmdir
148                                                      İmâm Ali, İnsanların En Hayırlısıdır
150                                                      İmâm Ali Resulullah'tandır
153                                                      İmâm Ali, Resulullah'ın Özüdür
153                                                      İmâm Ali Resulullah'ın Başı Gibidir
153                                                      İmâm Ali Resulullah'ın Benzeridir
154                                                      İmâm Ali Resulullah'ın Kardeşidir
161                                                      İmâm Ali, Resulullah'ın Habibidir
163                                                      İmâm Ali ve Kızartılmış Kuş Hadisi
164                                                      İmâm Ali'nin Resulullah'ın Yanındaki Makamı
165                                                      İmâm Ali'nin Efendilikle Vasıflandırılışı
166                                                      Kur'ân'da Geçen "Emir Sahipleri", İmâm Ali ve Evlatlarıdır
168                                                      Resulullah'ın İmâm Ali Hakkındaki Duası
168                                                      İmâm Ali, Ümmetin En Büyük "Sıddık"ı ve "Fârûk"udur
170                                                      İmâm Ali, Hak İle Beraberdir, Hak Da Ali İle
173                                                      İmâm Ali, Kur'ân'la Birliktedir, Kur'ân Da Onunla
174                                                      İmâm Ali, Resulullah'ın Ümmetine Emaneti
174                                                      İmâm Ali İçin Gökten Su İndirilmesi
175                                                      İmâm Ali Hz. Fâtıma'nın Eşi-Dengidir
178                                                      mâm Ali ve Cennet
180                                                      İmâm Ali, Cennet ve Cehennemi Bölendir
183                                                      İmâm Ali ve Cennet Kapısının Halkası
184                                                      İmâm Ali Kâbe Gibidir
184                                                      İmâm Ali (a.s) ve Resulullah, Ümmetin İki Babasıdırlar
187                                                      İmâm Ali'nin Bazı Özellikleri
188                                                      Resulullah'ın Cenaze İşlerini Üstlenen İmâm Ali İdi
189                                                      İmâm Ali, Resulullah'ın Sancaktarıdır
190                                                      İmâm Ali ve Sancak Hadisi
192                                                      İmâm Ali'nin Şecâati ve Savaşlardaki Durumu
195                                                      İmâm Ali'nin Hayber'in Kapısını Açması
196                                                      İmâm Ali'nin Aldığı Yaraların Sayısı ve Resulullah'ın Üzüntüsü
200           Gadîr-i Hûm Olayı
200                               İmâm Ali ve Gadîr-i Hûm Olayı
203                               Gadîr-i Hum Günü En Faziletli Bayram Günüdür
205                               Gadîr-i Hum Gününde Oruç Tutmak ve İnfâk Etmek
206                               Ehlibeyt Kanalıyla Nakledilen Geniş Gadîr-i Hûm Hutbesi
226           İmâm Ali'nin İmâmeti
233                                   İmâm Ali'ye İtâat
240                                   İmâm Ali, Müminlerin Emiridir
244           İmâm Ali'nin Velâyeti
255                                   İmâm Ali'nin Velâyeti, Allah'ın Sağlam Kalesidir
258           İmâm Ali'nin Hilâfeti
258                                   mâm Ali'nin Hilâfeti Hakkında, Resulullah'ın Açık Nasları
272                                   İmâm Ali, Vasîlerin En Üstünüdür
272                                   İmâm Ali, Vasîlerin Efendisidir
274                                   İmâm Ali ve Menzilet Hadisi
276           İmâm Ali'ye Muhalefetin Sonuçları
276                                                İmâm Ali'nin Yoluna Muhalefet Edenlerin Durumu
276                                                İmâm Ali'ye Muhalefet Edenin Durumu
277                                                İmâm Ali'ye Düşmanlık Besleyenin Durumu
277                                                İmâm Ali'den Öne Geçenin Durumu
278                                                İmâm Ali'nin İmâmetini İnkâr Etmek, Nübüvveti İnkâr Etmek Gibidir
279                                                Başkalarını İmâm Ali'ye Tercih Edenlerin Durumu
282           İmâm Ali'nin Sevgisi
282                                 İmâm Ali'nin Sevgisine Dair İlahî Emir
283                                 İmâm Ali'nin Sevgisinin Sonuçları
283                                 İmâm Ali'nin Sevgisinin Sonuçları
287                                 İmâm Ali'yi Sevmenin Bereketleri
288                                 Eğer İnsanlar, İmâm Ali'nin Sevgisinde Birleşselerdi
288                                 İmâm Ali'yi Sevmek İbâdettir
289                                 İmâm Ali'yi Sevenlerin Yedi Hasleti
289                                 İmâm Ali Sevgisi, Müminin Amel Defterinin Unvanıdır
289                                 İmâm Ali'nin Sevgisi, Allah'ın Muhkem İpidir
290                                 İmâm Ali'nin Sevgisi, Allah'ın Sağlam Kulpudur
290                                 İmâm Ali'nin Sevgisi, Hasenedir
292                                 İmâm Ali'nin Sevgisi, İtâatların Kabulüne Muciptir
292                                 İmâm Ali'nin Sevgisi, Sâlih Amelin Kabulüne Muciptir
293                                 İmâm Ali'nin Sevgisi ve Meleklerin Mağfiret Dilemesi
293                                 İmâm Ali'nin Sevgisinin Günahlar Üzerindeki Etkisi
294                                 İmâm Ali'nin Sevgisi ve Duaların Kabulü
295                                 İmâm Ali'nin Sevgisi ve Azrâîl'in Merhameti
295                                 İmâm Ali'nin, Ölüm Anında Sevenlerinin Yanında Hazır Olması
297                                 İmâm Ali'nin Sevgisi ve Ölüm Anındaki Zorluklar
297                                 İmâm Ali Sevgisi ve Amel Defterinin Sağ Ele Verilmesi
298                                 İmâm Ali'nin Sevgisi ve Sırât'tan Geçiş
301                                 İmâm Ali'nin Sevgisi ve Rahmet Kapılarının Açılışı
301                                 İmâm Ali'nin Sevgisi, Ateşten Kurtuluş Vesilesidir
301                                 İmâm Ali'nin Sevgisi Cennete Girmeye Muciptir
301                                 İmâm Ali'nin Sevgisi, Kerâmet Tacıdır
302                                 İmâm Ali'yi Seven Kimse, Resulullah İle Haşredilecektir
303                                 İmâm Ali'nin Sevgisi, Kökü Cennette Olan Bir Ağaçtır
303                                 İmâm Ali'nin Sevgisi İman, Düşmanlığı Nifaktır
306                                 İmâm Ali'nin Sevgisi İman, Düşmanlığı Küfürdür
306                                 Ne Mutlu İmâm Ali'yi Seven Kimseye!
308                                 Çocuklarınızı İmâm Ali'nin Sevgisiyle İmtihan Edin
309                                 İmâm Ali'nin Sevgisinin Fazileti ve Düşmanlığının Kötülüğü
313                                 İmâm Ali Hakkında Aşırı Gitmenin Hükmü
316           İmâm Ali ve Şîaları
316                                   İmâm Ali ve Şîalarının Fazileti
320                                   Bizim Şîalarımız, Allah'ın Arş'ına En Yakın Olan Kimselerdir
320                                   İmâm Ali'nin Şîalarının Bazı Özellikleri
322                                   İmâm Ali'nin Şîalarının Bazı Alametleri
323                                   İmâm Ali'nin Şîasını Şunlarla İmtihan Edin
326           İmâm Ali'ye Karşı Düşmanlığın Sonuçları
328                                                             İmâm Ali'ye Söven, Hz. Peygamber'e Sövmüştür
328                                                             İmâm Ali'den Ayrılan, Hz. Peygamber'den Ayrılmıştır
329                                                             İmâm Ali'ye Düşmanlık Besleyen, Cahiliye Üzere Ölmüş Olur
329                                                             mâm Ali'ye Düşmanlık Besleyen, İslâm Dışında Bir Hâl Üzere Ölmüş Olur
330                                                             İmâm Ali'ye Düşmanlık Besleyen, Kıyâmet Gününde Pişman Olacaktır
330                                                             İmâm Ali'ye Düşmanlık Besleyen, Cehennemde Ebedî Olarak Kalacaktır
330                                                             Resulullah'ın Bedduası
331                                                             İmâm Ali'ye Eziyet Eden, Resulullah'a Eziyet Etmiştir
331                                                             İmâm Ali'ye Düşmanlık Besleyen, Resulullah'a Düşmanlık Beslemiştir
332                                                             İmâm Ali İle Savaşan, Resulullah İle Savaşmıştır
332                                                             İmâm Ali'yi Yalnız Bırakan, Yalnız Kalır
336           İmâm Ali'nin Mazlumiyeti
336                                     İmâm Ali'nin, Resulullah'tan Sonraki Mazlumiyeti
337                                     İmâm Ali'nin Kuyularla Dertleşmesi
340           İmâm Ali'nin Vasiyetleri
340                                     İmâm Ali'nin İmâm Hasan ve İmâm Hüseyin'e Vasiyeti
341                                     İmâm Ali'nin İmam Hüseyin'e Vasiyeti
345                                     İmâm Ali'nin Kendi Katili Hakkındaki Vasiyeti
346           İmâm Ali'nin Şehâdeti
346                                    İmâm Ali'nin Şehâdetle Müjdelenişi
346                                    İmâm Ali'nin Ölüme Karşı Tavrı
347                                    İmâm Ali'nin Şehadete Karşı Tavrı
347                                    İmâm Ali'nin Ziyaretinin Sevabı
348                                    İmâm Ali'nin Şehâdet Tarihi ve Yeri
350           Ali Zikri

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar